Over CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen ontstond in 2014 na een fusie tussen CAW Stimulans en CAW Piramide.

Begin 2018 werkten er 110 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers. In 2017 stelden een kleine 6.000 mensen een hulpvraag aan CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Missie

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een sociale onderneming die op een flexibele en innovatieve manier een laagdrempelig, generalistisch en divers aanbod van zorg- en dienstverlening aanbiedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen. We doen dit in actief partnerschap met andere lokale, regionale en provinciale aanbieders van zorg-, hulp-, en dienstverlening. Steeds als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit cliëntperspectief. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

Kernwaarden

Naast een gedeeld engagement om de missie van CAW Zuid-West-Vlaanderen in de praktijk te brengen, zijn de medewerkers van CAW Zuid-West-Vlaanderen verbonden door een aantal gemeenschappelijke waarden die de basis vormen voor hun handelen naar cliënten, collega’s en de organisatie.

Mens- en maatschappijvisie:

CAW Zuid-West-Vlaanderen gelooft in de uniciteit van elke mens en in het fundamentele basisrecht van elke mens om keuzes te maken over hoe hij/zij vorm wil geven aan zijn leven. CAW Zuid-West-Vlaanderen gelooft in de aanwezigheid van mogelijkheden en krachten in elke mens en zijn context. Elke mens heeft bij het schrijven van zijn verhaal nood aan verbindingen met zichzelf en anderen om zich te ontwikkelen. De autonome ruimte en keuzevrijheid van elk individu wordt mee bepaald door de ruimte van de ander.

CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft een zorgzame en solidaire samenleving voor ogen, die een gelijkmatige toegang tot sociale grondrechten en gelijke kansen tot ontplooiing voor iedereen garandeert zonder uitsluiting. Een samenleving waarin ieder zijn kwaliteiten kan ontwikkelen in harmonische samenhang met zijn leefomgeving
en met de gemeenschap waarin we leven.

ESF-project Van burn out naar bevlogenheid (6809)

Omschrijving: Het project ‘van burn-out tot bevlogenheid’ wil de bevlogenheid van medewerkers in CAW Zuid-West-Vlaanderen stimuleren en behouden. Bevlogen medewerkers voelen zich vitaal, vol energie en komen met plezier naar het werk. Ze zijn betrokken bij het werk, de cliënt en de organisatie. Na een werkdag gaan ze met een voldaan gevoel naar huis. In hun werk en samen met anderen boeken ze zichtbaar mooie resultaten.
Ze voelen zich niet alleen goed op het werk maar kunnen ook genieten van al het andere dat het leven te bieden heeft. Bevlogenheid en burn-out zijn twee tegengestelde polen op een continuüm van werkgerelateerd welbevinden. Daarom zal het stimuleren van bevlogenheid gepaard gaan met preventie van burn out. Deze doelstelling past binnen de visie op duurzaam loopbaanbeleid en het medewerkersbeleid van CAW Zuid-West-Vlaanderen; “We willen ervoor zorgen dat al onze medewerkers gemotiveerd, geëngageerd, betrokken en uitgedaagd kunnen zijn en blijven in CAW Zuid-West-Vlaanderen. Het medewerkersbeleid biedt hiertoe de nodige handvaten”

 

Begindatum Project: 01/07/2017

Einddatum Project: 31/12/2018

 

Financiering:
ESF: €32 000
Vlaams cofinancieringsfonds: €48 000

Onze partners: