Bestuursorgaan, directie en beleidsteam

Raad van bestuur

Onze Raad van Bestuur bestaat uit  Andre Goethals (voorzitter), Alain Maricau (ondervoorzitter), Bruno Vervish, Emmanuel Callens, Geert Malysse, Ingrid Bouvry, Marijke Demeester, Philippe Vanneste, Rik Desmet, Stef Sabbe, Vera Vandewalle, Walter Deschodt.

Onze directie

Pascal Heytens

Algemeen directeur

Sarah Jacques

Inhoudelijk directeur thema’s onthaal, jongeren & jongvolwassenen, relaties, slachtofferhulp, IFG en daderhulp.

Rudy Schollaert

Inhoudelijk directeur thema’s wonen, activering, ontmoeting & housing first

Carine Verhaeghe

Directeur administratie en financiën