Over CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen vzw is in 2014 ontstaan, na een fusie van 6 Oost-Vlaamse CAW’s (CAW Artevelde, CAW Visserij, CAW Regio Dendermonde, CAW Waasland, CAW Regio Aalst en CAW Zuid-Oost-Vlaanderen).

Jaarlijks kloppen zo’n 29.600 mensen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en  ouderen) bij ons aan voor informatie, advies en hulp. Vandaag tellen we 642 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Gent (Visserij 153) en verspreid over de hele provincie zijn we op meer dan 60 locaties te vinden.

Missie en visie

CAW Oost-Vlaanderen heeft de missie om het welzijn van iedereen in Oost-Vlaanderen te versterken, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

We willen actief bijdragen aan een zorgzame, solidaire en veerkrachtige samenleving. In onze hulp- en dienstverlening vertrekken we vanuit de kracht van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Als werkgever streven we naar een cultuur van leren, verbeteren en vernieuwen.

Omdat we beseffen dat achter welzijnsproblemen vaak een kluwen van factoren en oorzaken speelt, zetten we sterk in op samenwerking en zijn we een actieve netwerkpartner.

Waarden

Verbonden

Vanuit een positieve, empathische betrokkenheid werken we aan samenhang en cohesie in onze interne en externe netwerken, met respect voor verscheidenheid.

Onafhankelijk

We leggen eigen accenten, binnen het wettelijke kader, en zijn trouw aan onze missie.

Innovatief

We spelen dynamisch en creatief in op mogelijkheden rondom ons. We investeren om onze grenzen te blijven verleggen.

Transparant

We zijn een open, ethische en betrouwbare organisatie. Daarom zijn we een geloofwaardige partner.

Raad van Bestuur, directie en beleidsteam

Onze Raad van Bestuur bestaat uit Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute (ondervoorzitter), Gerry van de Steene (secretaris), Mark Block (penningmeester), Stefan Bockstal, Hedwig Coddens, Pierre De Potter, Emiel Lissens, Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, Thomas Vervaet en Sara Goossens (bestuurders).

Onze directie

Patrick Seys

Algemeen directeur

Alain Slock

Inhoudelijk directeur

Lieve Vermeire

Hr-directeur

Onze coördinatoren

Marc De Veirman

Onthaal en Instroom

Leen Baeke

Wonen

Els Goossens

Wonen

Mieke Van Durme

Slachtoffer, Dader en Detentie

Kris De Vos

ICT en Facility Management

Dylan Peere

Financiën

Contact

CAW Oost-Vlaanderen vzw
Visserij 153
9000 Gent
09 265 89 20
secretariaat@cawoostvlaanderen.be
Ondernemingsnummer: 0508 774 601

Blijf op de hoogte

Abonneer je op ons magazine Magis (geprint of digitaal) en volg ons via Facebook.

Meer informatie vind je ook in ons jaarverslag van 2018.