Over CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen vzw is in 2014 ontstaan, na een fusie van 6 Oost-Vlaamse CAW’s (CAW Artevelde, CAW Visserij, CAW Regio Dendermonde, CAW Waasland, CAW Regio Aalst en CAW Zuid-Oost-Vlaanderen).

Jaarlijks kloppen zo’n 28.700 mensen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en  ouderen) bij ons aan voor informatie, advies en hulp. Vandaag tellen we meer dan 650 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Gent (Visserij 153) en verspreid over de hele provincie zijn we op meer dan 60 locaties te vinden.

Missie en visie

CAW Oost-Vlaanderen heeft de missie om het welzijn van iedereen in Oost-Vlaanderen te versterken, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

We willen actief bijdragen aan een zorgzame, solidaire en veerkrachtige samenleving. In onze hulp- en dienstverlening vertrekken we vanuit de kracht van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Als werkgever streven we naar een cultuur van leren, verbeteren en vernieuwen.

Omdat we beseffen dat achter welzijnsproblemen vaak een kluwen van factoren en oorzaken speelt, zetten we sterk in op samenwerking en zijn we een actieve netwerkpartner.

Waarden

Verbonden

Vanuit een positieve, empathische betrokkenheid werken we aan samenhang en cohesie in onze interne en externe netwerken, met respect voor verscheidenheid.

Onafhankelijk

We leggen eigen accenten, binnen het wettelijke kader, en zijn trouw aan onze missie.

Innovatief

We spelen dynamisch en creatief in op mogelijkheden rondom ons. We investeren om onze grenzen te blijven verleggen.

Transparant

We zijn een open, ethische en betrouwbare organisatie. Daarom zijn we een geloofwaardige partner.

Raad van Bestuur, directie en beleidsteam

Onze Raad van Bestuur bestaat uit Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute en Paul Windey (ondervoorzitters), Gerry van de Steene (secretaris), Mark Block (penningmeester), Ronny Blomme, Stefan Bockstael, Hedwig CoddensJohan De Niel, Pierre De Potter, Emiel Lissens, Guido Van de Pontseele en Christl Willems (bestuurders).

Onze directie bestaat uit Patrick Seys (algemeen directeur), Alain Slock (inhoudelijk directeur), Marc Baele (operationeel directeur) en Lieve Vermeire (hr-directeur).

Ons beleidsteam bestaat uit de directie en clustercoördinatoren Marc De Veirman (Onthaal en Instroom), Koen Clottens (Persoonlijk Welzijn, Relaties en Budget), Leen Baeke (Wonen), Els Goossens (Wonen), Mieke Van Durme (Slachtoffer, Dader en Detentie), Joke Merlaen (Ontmoeting en Vindplaatsen), Kris De Vos (beleidscoördinator Organisatieontwikkeling, ICT en Communicatie) en Dylan Peere (beleidscoördinator Financiën).

Blijf op de hoogte

Abonneer je op ons magazine Magis (geprint of digitaal) en volg ons via Facebook.

Meer informatie vind je ook in ons jaarverslag van 2017.