Over CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen vzw is in 2014 ontstaan, na een fusie van 6 Oost-Vlaamse CAW’s (CAW Artevelde, CAW Visserij, CAW Regio Dendermonde, CAW Waasland, CAW Regio Aalst en CAW Zuid-Oost-Vlaanderen).

Jaarlijks kloppen zo’n 26.570 mensen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en  ouderen) bij ons aan voor informatie, advies en hulp. Vandaag tellen we 649 medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich in Gent (Visserij 153) en verspreid over onze 6 werkingsgebieden in de hele provincie zijn we op een zestigtal locaties te vinden.

Missie en visie

CAW Oost-Vlaanderen heeft de missie om het welzijn van iedereen in Oost-Vlaanderen te versterken, met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

We willen actief bijdragen aan een zorgzame, solidaire en veerkrachtige samenleving. In onze hulp- en dienstverlening vertrekken we vanuit de kracht van cliënten en hun omgeving.

Als werkgever streven we naar een cultuur van leren, verbeteren en vernieuwen.

Omdat we beseffen dat achter welzijnsproblemen vaak een kluwen van factoren en oorzaken speelt, zetten we sterk in op samenwerking en zijn we een actieve netwerkpartner.

Waarden

Verbonden

Vanuit een positieve, empathische betrokkenheid werken we aan samenhang en cohesie in onze interne en externe netwerken, met respect voor verscheidenheid.

Onafhankelijk

We leggen eigen accenten, binnen het wettelijke kader, en zijn trouw aan onze missie.

Innovatief

We spelen dynamisch en creatief in op mogelijkheden rondom ons. We investeren om onze grenzen te blijven verleggen.

Transparant

We zijn een open, ethische en betrouwbare organisatie. Daarom zijn we een geloofwaardige partner.

Bestuursorgaan, directie en beleidsteam

Onze Raad van Bestuur bestaat uit Kris Coenegrachts (voorzitter), Kathleen Van Haute (ondervoorzitter), Gerry van de Steene (secretaris), Mark Block (penningmeester), Stefan BockstalPierre De Potter, Emiel Lissens, Guido Van de Pontseele, Christl Willems, Kathleen Van Rysseghem, Thomas Vervaet en Sara Goossens (bestuurders).

Onze directie

Geert Hillaert

Algemeen directeur

Alain Slock

Inhoudelijk directeur

Tine Vandenbossche

HR-directeur

Onze coördinatoren

Marc De Veirman

Beleidscoördinator

Leen Baeke

Beleidscoördinator

Elke Hooyberghs

Elke Hooyberghs

Beleidscoördinator

Karolien Gedopt

Beleidscoördinator

Els Goossens

Beleidscoördinator

Mieke Van Durme

Beleidscoördinator

Wij slaan Route 67 in

Op 1 april 2021 slaan we Route 67 in en starten we de uitrol van onze reorganisatie.

Waarom reorganiseren?
Kort samengevat, werken we voortaan vanuit 6 werkingsgebieden, bundelen we onze hulp in 7 hulpcontinua en staan we met lokale, multidisciplinaire teams klaar voor onze cliënten in onze CAW-huizen.
Via deze reorganisatie zetten we dus nog meer in op lokaal maatwerk voor onze partners en klanten. Bovendien willen we onze cliënten beter en sneller helpen via onze CAW-huizen of ‘onestopshops’ waar multidisciplinaire teams voor hen klaarstaan. Voor onze medewerkers creëren we meer werkbaar werk.

Service en thema’s
We doen er alles aan om onze service en onze dienst- en hulpverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Een van de meest zichtbare veranderingen zullen in eerste instantie onze nieuwe contactpersonen zijn. U vindt hier het volledige overzicht van onze thema- en servicecoördinatoren en onze thema- en serviceverantwoordelijken.

  • Servicecoördinatoren en -verantwoordelijken zijn de lokale contactpersonen voor klanten en partners in de werkingsgebieden. Zij maken de link tussen ons aanbod in onze 7 continua en de lokale noden.
  • Themacoördinatoren en -verantwoordelijken ontwikkelen inhoudelijk beleid op onze 7 thema’s of hulpcontinua.

Referentie-CAW

Voor drie thema’s zijn we referentie-CAW. Dat betekent dat we voor die thema’s cliënten met extra expertise kunnen helpen. Voor collega’s in andere CAW’s zijn we op deze drie domeinen ook het aanspreekpunt en een bron van (wetenschappelijke) expertise.

Transgenderthematiek
Sinds 2019 werken we voor het transgenderthema intens en structureel samen met het Transgender Infopunt. We streven samen naar het verhogen van de kennis rond het thema onder medewerkers en willen het CAW nóg transgenderinclusiever en -sensitiever maken. Cliënten kunnen erop rekenen dat hun vragen over dit thema deskundig behandeld worden. Ook helpen we bij de uitbouw van de familiewerking, waarbij familie van mensen in transitie begeleid wordt in gespreksgroepen.
Contact: liaisonfiguur Melanie Verbeke (melanieverbeke@cawoostvlaanderen.be)

Ouderenmisbehandeling
Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) maakt deel uit van CAW Oost-Vlaanderen. Het centrum heeft jarenlange expertise opgebouwd rond het thema van ouderenmis(be)handeling (OMB), op het vlak van zowel hulpverlening als sensibilisering, beleidssignalering … Er wordt nauw samengewerkt met 1712, de professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.
VLOCO richt zich hoofdzakelijk op professionelen en biedt advies, informatie en ondersteuning bij casussen en bij het ontwikkelen van een OMB-beleid. Daarnaast blijft VLOCO inzetten op sensibilisering en beleidsbeïnvloeding om ouderenmis(be)handeling te voorkomen en gericht aan te pakken.
Contact: VLOCO – stafmedewerker Lily De Clercq (078/15 15 70 en ouderen@cawoostvlaanderen.be)

Doven en slechthorenden
We willen het thema hulpverlening aan doven/slechthorenden bespreekbaar maken en toegankelijke dienstverlening bieden aan doven en slechthorenden. Hiervoor werken we samen met vier andere referentiewerkingen: CAW Antwerpen, CAW Limburg, CAW Brussel en CAW Noord-West-Vlaanderen.
Contact: stafmedewerker Anja Van Impe (anjavanimpe@cawoostvlaanderen.be)

Contact

CAW Oost-Vlaanderen vzw
Visserij 153
9000 Gent
09 265 89 20
secretariaat@cawoostvlaanderen.be
Ondernemingsnummer: 0508 774 601

Blijf op de hoogte

Abonneer je op ons magazine Magis (geprint of digitaal) en volg ons via Facebook.

Meer informatie vind je ook in ons jaarverslag van 2022.