Over CAW De Kempen

CAW De Kempen werd opgericht in juni 1998 na een fusie van CAW Kempen, De Meerpaal en De Koepel.

Begin 2018 werkten er ongeveer 180 medewerkers en meer dan 200 vrijwilligers bij CAW De Kempen.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van CAW De Kempen omvat alle gemeenten van het arrondissement Turnhout.
Er zijn vier antenneposten, te vinden in Herentals, Geel, Turnhout en Mol.

Missie en waarden

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen vertrekt steeds van een dynamisch mensbeeld ,met nadruk op de groeikansen van mensen en het aanspreken van de eigen competenties om problemen op te lossen. Wij benadrukken het zelfbeschikkingsrecht, de zelfredzaamheid, de emancipatie van elke hulpvrager. Wij situeren de mens in zijn sociale omgeving en doen er actief beroep op. Wij garanderen openheid, discretie, veiligheid, vrijwilligheid en betrouwbaarheid aan onze cliënten. Wij zoeken actief naar de minst ingrijpende interventie in de leefwereld van onze cliënten.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen speelt een actieve rol in de ontwikkeling van het welzijnswerk in het arrondissement Turnhout. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft aandacht voor samenwerking en overleg met andere voorzieningen in de regio om te komen tot een coherent welzijnsbeleid in het arrondissement Turnhout. Als organisatie zijn wij pluralistisch en werken wij samen in plaats van concurrerend terrein te bezetten.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft aandacht voor een goed personeelsbeleid: onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en daar gaan we uiterst zorgzaam mee om bij de aanwerving, loopbaanplanning, uitstapregeling. Medewerkers hebben de beschikking over degelijk materiaal en infrastructuur, krijgen een goede verloning, worden gestimuleerd tot voortdurende vorming, bijscholing en opleiding, krijgen kansen om een loopbaanplanning uit te werken.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen wil het welzijn van mensen bevorderen en hen ondersteunen om tot hun recht te komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen heeft daarbij bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen die geen of onvoldoende antwoorden vinden op hun welzijnsnoden.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen is een jonge, pluralistische, autonome en geëngageerde organisatie, die het welzijn van mensen wil bevorderen, door psychosociale hulp (onthaal & begeleiding) te bieden, door signalen uit te sturen en te wijzen op gewenste veranderingen, door vooruitziend te handelen op probleemsituaties. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen speelt dynamisch in op zich aandienende welzijnsnoden. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen realiseert een vraaggestuurd aanbod opgebouwd rond de kerntaken onthaal en vraagverduidelijking; psychosociale begeleiding; preventie en beleidsignalering.

Jaarverslag

Ons jaarverslag van 2017 vind je hier.