Noord-West-Vlaanderen

Jeugdzorg Middenkust

Team Jeugdzorg biedt ondersteuning aan gezinnen, jongeren en kinderen en dit binnen het kader van agentschap Opgroeien. Volgende hulpverleningsvormen worden aangeboden:

Breedsporige contextbegeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich tot gezinnen (met kinderen tussen 0 en 25 jaar) in opvoedingsnood. Dit betekent dat er ernstige opvoedingsproblemen worden ervaren en het samenleven tussen ouders en kinderen moeizaam verloopt. Daarnaast kunnen er moeilijkheden op andere domeinen zijn (huisvesting, partnerrelatie, financieel, interactie met de omgeving, …), die de ontwikkeling van de kinderen in de weg staan. De balans tussen krachten en lasten is ernstig verstoord. Er is intensieve hulp nodig om uit de impasse te geraken.

Meer info hier

Contextbegeleiding in functie van Positieve Heroriëntering

Positieve heroriëntering is kortdurende mobiele begeleiding die bestaat uit een traject van maximaal 4 maanden die aangeboden wordt aan gezinnen met kinderen tussen de 0 en de 25 jaar waar er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Het gaat veelal om acute verontrustende situaties waarbij communicatie en relaties onder spanning staan en gezinsleden elkaar dreigen te verliezen. Via de methodiek van positieve heroriëntering leggen we de focus op verbinding, Erkennen van eigen aandeel en opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid in het verbeteren van de gezinssituatie.  Er wordt met alle gezinsleden aan de slag gegaan om opnieuw beweging te krijgen en de situatie te deblokkeren.

Meer info hier

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

In deze begeleidingsvorm worden jongvolwassenen vanaf 17 jaar tot maximaal hun 25ste begeleid in het autonoom (leren) wonen. We bekijken dit echter ruimer en streven ernaar om jongeren te begeleiden in het vinden van een stabiele verblijfssituatie.

We begeleiden jongeren die een verleden kennen van verblijf in de jeugdzorg en/of moeilijkheden kennen op verschillende levensdomeinen (psychosociaal, thuissituatie, financieel, administratief…). Hun balans tussen krachten en lasten is ernstig verstoord. Ze staan er vaak alleen voor en hebben daardoor onvoldoende veerkracht.

Meer info hier.

Informatie

Elisabethlaan 441
8400 Oostende
Op kaart tonen

jeugdzorg.middenkust@cawnoordwestvlaanderen.be

059 56 88 80

Teamverantwoordelijke: Carine Danneels

Bereikbaarheid

Aanmeldingen kunnen maandagmiddag (13.30 – 16 u.), woensdagochtend (9 – 12.30 u.) en donderdagmiddag (13.30 – 16 u.).

Maandag 9 – 12.30 u.
Dinsdag 9 – 12.30 u.
Woensdag 9 – 12.30 u.
Donderdag 9 – 12.30 u.
Vrijdag 9 – 12.30 u.
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten