Werken bij het CAW

Voor het CAW zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij ons doorslaggevend ongeacht geslacht, genderidentiteit, afkomst, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie, leeftijd of handicap. Solliciteer en bouw mee aan een divers CAW!

Outreachende opvoedingsconsulent Noordrand

Antwerpen
Reageren voor 07.04.2023
Deeltijds, Onbepaalde duur

Hulpverlener Onthaal CAW huis Zuid

Antwerpen
Reageren voor 30.03.2023
Onbepaalde duur, Voltijds

Opvoedingsconsulent Huis van het kind Luchtbal

Antwerpen
Reageren voor 07.04.2023
Deeltijds, Onbepaalde duur

Woongerichte hulpverlener in veilige opvang

Antwerpen
Reageren voor 31.03.2023
Bepaalde duur, Deeltijds

2 Hulpverleners Crisismeldpunt -18

Antwerpen
Onbepaalde duur, Voltijds

Psycholoog Kruispunt ZORA

Deeltijds, Onbepaalde duur

Teamcoördinator Boekhouding

Antwerpen
Deeltijds, Onbepaalde duur, Voltijds

Teamcoördinator Personeelsdienst

Antwerpen
Deeltijds, Onbepaalde duur, Voltijds

Verpleegkundige dak- en thuislozen Zorgteam

Antwerpen
Deeltijds, Onbepaalde duur