Aanmelden GBO Oost-Brabant

Goede samenwerking tussen diensten kan de drempel naar hulpverlening voor heel wat mensen verlagen. Tegelijkertijd verhoogt een gerichte aanmelding de efficiëntie van de hulpverlening.

Daarom kan u, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, door het invullen en verzenden van dit online formulier iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) in Oost-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband tussen:

  • het Centrum Algemeen Welzijnswerk,
  • de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten,
  • de OCMW’s.
Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Bij deze onthaaldiensten kan u terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze onthaaldiensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Een onthaalmedewerker helpt u om welzijnsvragen te verhelderen, heeft oog voor de samenhang van problemen en gaat na of iemand recht heeft op sociale voordelen. Als de onthaalmedewerker zelf geen oplossing kan aanreiken voor het probleem, dan zal hij doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Hoe werkt het?

  • U vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin ook alvast mee voor welke welzijnsvraag u wenst aan te melden. Geef best, in overleg met uw cliënt/patiënt al wat achtergrondinformatie mee.
    Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan u dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met uw cliënt/patiënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.
  • Als dat gelukt is laten we u dit weten, als u hebt aangegeven op het formulier dat u graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Wanneer we na 3 pogingen uw cliënt niet kunnen bereiken, wordt u gecontacteerd via mail om u hierover te informeren. Daarvoor vraagt u toestemming aan de cliënt. Dit geeft u de kans om dit opnieuw actief met uw cliënt te bespreken.