Aanmeldingen woonbegeleiding en Nachtopvang

Je kan bij het CAW Boom Mechelen Lier terecht voor dringende opvang, woonbegeleiding en woonbegeleiding met verblijf.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Aanmelden Nachtopvang

De Nachtopvang is er bij nood aan dringende opvang voor iemand die nu op straat staat. Er geldt hier een bed-bad-broodformule zonder intensief begeleidingstraject. Aanmeldingen zijn enkel mogelijk via het lokale OCMW of Sociaal Huis van de zorgregio Boom Mechelen Lier.

Het aanmeldingsformulier vind je hier.

Aanmelden woonbegeleiding

Het aanbod Woonbegeleiding richt zich specifiek naar burgers uit de zorgregio die momenteel ergens wonen, maar mogelijk dak- en thuisloos dreigen te worden. Er is een nood aan intensieve woonbegeleiding of preventieve woonbegeleiding gericht naar het behoud van de huisvesting, en het vermijden van uithuiszetting. Aanmeldingen zijn mogelijk via verschillende partners uit de zorgregio of via deze link.

Aanmelden woonbegeleiding met verblijf

Het aanbod Woonbegeleiding met verblijf richt zich naar dak- en thuislozen in de zorgregio. Deze doelgroep heeft nood aan woongerichte opvang.  Er wordt ook ingezet, via begeleiding, op duurzame huisvesting. Aanmeldingen zijn enkel mogelijk via de 18 lokale OCMW of SH van de zorgregio Boom-Mechelen-Lier via deze link.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de aanmeldingsprocedures voor Nachtopvang en woonbegeleiding? Raadpleeg dan zeker onze actuele meestgestelde vragen in onderstaande PDF.

DOWNLOAD: Meest gestelde vragen