Begeleiding partnerrelatie

In  een begeleiding van een partnerrelatie werkt een professionele hulpverlener met jullie als partners aan een herstel of een constructieve beëindiging van de relatie. Er kunnen zowel individuele gesprekken gevoerd worden als gesprekken met jullie als koppel.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

Voor wie?

 • Je hebt relationele problemen
 • En je wil professionele hulp in het herstellen van je relatie.

Wat doen we?

 • We werken aan een goede communicatie tussen jullie als partners. Zo leren jullie problemen helder benoemen naar elkaar. Je vindt nieuwe manieren om open en eerlijk met elkaar te spreken.
 • We verkennen samen met jullie de situatie en geven jullie meer inzicht  in de onderliggende patronen die jullie relatie beïnvloedt.
 • We ondersteunen jullie bij gebeurtenissen die jullie relatie verstoren
 • We maken ruimte om de seksuele relatie te bespreken
 • We bemiddelen bij spanningen en conflicten
 • We oefenen op welke manier je in je partnerrelatie gedrag, mening en gevoelens kunt veranderen
 • We helpen jullie als partners een gezond evenwicht vinden met jullie ouders en kinderen en met andere rollen die je opneemt, bijvoorbeeld op je werk, in je vriendenkring, in de buurt,…
 • Indien jullie dit wensen begeleiden we jullie in het beslissingsproces of jullie je relatie wel of niet willen voortzetten.

Hoe werken we?

 • Deze begeleiding is vrijwillig
 • Samen bepalen we wat jullie belangrijk vinden dat er verandert
 • We werken met jullie als koppel. In de loop van de begeleiding kunnen we afwisselend individueel met één of beide partners werken en gesprekken hebben met jullie als koppel.
 • We hebben aandacht voor de verschillende dingen die voor jullie belangrijk zijn: wonen, werken, kinderen, relatie, comfort, ontspanning.
 • We hebben aandacht voor de mensen om je heen en de betekenis ervan voor jullie relatie: kinderen, ruimere familie, vrienden, buurt