CAW Oost-Vlaanderen in cijfers

CAW Oost-Vlaanderen heeft drie kerntaken: onthaal, begeleiding en algemene preventie.

Om deze kerntaken te vervullen organiseren we ons in zeven hulpcontinua:

  1. Dak- en thuisloosheid
  2. Precaire verblijfssituaties
  3. Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen
  4. Conflictueuze scheidingen
  5. Familiaal geweld
  6. Slachtofferzorg
  7. Daderschap en detentie

Elk hulpcontinuüm begint bij preventie en vroegdetectie en gaat geleidelijk over naar meer ingrijpende en curatieve vormen van hulp. Daarnaast realiseren we ook crisishulpverlening en zijn we als referentie-CAW gespecialiseerd in drie thema’s: Hulpverlening aan doven en slechthorenden, Ouderenmis(be)handeling en Transgenderthematiek.

We realiseren het hulp- en dienstverleningsaanbod over heel Oost-Vlaanderen en organiseren ons hiervoor in zes werkingsgebieden. Een werkingsgebied valt samen met één tot drie eerstelijnszones om ons aanbod zoveel als mogelijk te kunnen afstemmen op (boven)lokale welzijnsvragen en -noden.

Een transparante werking staat voor ons centraal.

De 6 werkingsgebieden in beeld

Voor de ontwikkeling van ons hulp- en dienstverleningsaanbod baseert CAW Oost-Vlaanderen zich op het programmatiebesluit van het decreet algemeen welzijnswerk. Dit besluit berekent de kwetsbaarheid op basis van een aantal indicatoren. Zo wordt aan elke stad of gemeente een risicoscore toegekend.

Op het kaartje staan de risicoscores van de steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen aangeduid.

AWW-werking: de werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk

CAW Oost-Vlaanderen verleende in 2023 hulp aan 24.942 mensen. Er waren 22.220 onthaalvragen en 6.914 begeleidingen.

Download het gedetailleerd rapport van de AWW-werking voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten, het soort onthaalvragen en begeleidingen, en de thema’s.

Opvang

In het kader van het decreet algemeen welzijnswerk heeft CAW Oost-Vlaanderen in totaal 17 opvanglocaties of 181 kamers. In 2023 verbleven er 510 cliënten. In totaal ging het om 74.155 overnachtingen.

Download het gedetailleerd rapport van de opvang voor meer cijfers over het profiel van onze cliënten en de opvanglocaties.

Projectwerkingen

Naast onze werking gesubsidieerd via het decreet algemeen welzijnswerk, realiseren we:

  • Provinciale werkingen en projecten zoals crisishulpverlening, hulplijn 1712, Budget Inzicht, hulp- en dienstverlening in de gevangenissen in Oost-Vlaanderen enzovoorts.
  • Werkingen en projecten in de 6 werkingsgebieden.

Deze projecten zijn mogelijk door Europese, Vlaamse, provinciale of lokale subsidies.

Infographic

Download het volledige document over CAW Oost-Vlaanderen via deze link.

Vragen over onze cijfers?

Neem contact om met Barbara Beausaert, Beleidsmedewerker CAW Oost-Vlaanderen: barbarabeausaert@cawoostvlaanderen.be – 0495 93 88 30