Fedasil 2018 - Wouter Van Vaerenbergh

CONEX Halle-Vilvoorde

Bron foto: Fedasil 2018 – Wouter Van Vaerenbergh

CONEX Halle-Vilvoorde zorgt ervoor dat administratieve diensten en organisaties die werken rond het thema migratie goed geïnformeerd zijn over het programma vrijwillige terugkeer. Zij kunnen op hun beurt migranten informeren en doorverwijzen naar de CAW-regiohuizen. De regiohuizen organiseren de vrijwillige terugkeer en re-integratie in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Houd er rekening mee dat we enkel vragen kunnen opnemen van cliënten uit ons werkingsgebied.

CONEX

CONEX Halle-Vilvoorde is een partnerproject in samenwerking met Fedasil.

CONEX Halle-Vilvoorde is een netwerk van lokale overheden en organisaties die zorgen voor informatieverspreiding over het programma Vrijwillige Terugkeer. De steden Antwerpen, Gent, Oostende en Luik zijn partner in dit netwerk. In Brussel, Mechelen en Antwerpen zijn er ook organisaties die een rol als partner vervullen.

CONEX zoekt en informeert, samen met het partnernetwerk, mensen met een precair verblijf buiten het opvangnetwerk.

IOM

CONEX Halle-Vilvoorde en IOM werken samen voor het vrijwillige terugkeerprogramma. IOM organiseert de reis en de re-integratiesteun in het land van herkomst. IOM werkt ter plaatse samen met partners die de terugkeerders ondersteunen en advies geven met het oog op een duurzame terugkeer.

Doel

CONEX Halle-Vilvoorde bouwt een partnernetwerk op van organisaties die werken rond migratie. We informeren deze partners over het programma Vrijwillige Terugkeer. Via dit netwerk proberen we mensen in precair verblijf buiten het opvangnetwerk te bereiken en te informeren over vrijwillige terugkeer.

Met het vrijwillige terugkeerprogramma kunnen migranten die niet over middelen beschikken vrijwillig terugkeren naar hun land van herkomst. Dit programma richt zich tot 2 groepen mensen:

  • Mensen die een aanvraag om internationale bescherming deden
  • Mensen die nog geen asielprocedure hebben opgestart

CONEX Halle-Vilvoorde is een laagdrempelig, sociaal programma met een focus op menswaardigheid en vrije wil. Een maatschappelijk werker begeleidt mensen die een terugkeer overwegen tijdens het hele proces. Ze krijgen financiële en materiële ondersteuning om de reis te bekostigen en de re-integratie mogelijk te maken. Mensen mogen op elk moment beslissen uit het programma te stappen.

Kosten

De hulpverlening is gratis.

Aanmelden

Ben je een migrant en wil je meer info over vrijwillige terugkeer? 
Neem contact op met een CAW-huis in jouw buurt.

Voor algemene vragen kan je ook terecht op https://www.vrijwilligeterugkeer.be/ of op het gratis nummer 0800 327 45.

Partners

Fedasil en IOM zijn partners in dit project.