Vrijwillige terugkeer

Vrijwillige terugkeer

Er wordt met de cliƫnt gekeken naar een mogelijk terugkeerperspectief. De terugkeerbegeleider verschaft informatie en administratieve ondersteuning omtrent vrijwillige terugkeer en biedt een antwoord op je verwachtingen. Indien je effectief wenst terug te gaan naar je land van herkomst evalueert hij je behoeften, bepaalt hij welke soort steun je kan verkrijgen en helpt hij je je reisdocumenten in orde te brengen. Samen met IOM (International Organization for Migration) en Caritas werkt men ook een re-integratieproject uit in het thuisland.