Doven en slechthorenden

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) streeft naar een inclusieve maatschappij, waarin iedereen zich welkom voelt en gelijke kansen krijgt. CAW helpt mensen met vragen of problemen rond alle vormen van welzijn.

Ook doven en slechthorenden zijn bij ons welkom. Maar ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vraag of probleem. We beseffen dat doven en slechthorenden bepaalde barrières moeten trotseren om contact op te nemen met het CAW. Daarom verlagen we deze drempel door in te zetten op meer toegankelijkheid.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Bij CAW Antwerpen zijn een aantal medewerkers actief die zowel de taal als de cultuur van doven begrijpen. Ze zijn bekend met de dovengemeenschap, zijn op de hoogte van begeleidingsdiensten voor doven en slechthorenden, en ze beheersen de Vlaamse Gebarentaal. De meeste doof-specifieke kennis en expertise bevindt zich voornamelijk in het CAW-huis Noord.

Neem je graag contact op met een medewerker die Vlaamse Gebarentaal beheerst?

Mail via onthaal.doven@cawantwerpen.be

Sms via  +32 476 78 20 86

Videobel op afspraak

Kom langs op afspraak