Gedragstrainingen

De Gedragstrainingen richten zich tot meerderjarige misdrijfplegers, die de feiten (deels) hebben bekend.

Er wordt in groep stilgestaan bij de oorzaken en de gevolgen van het delinquent gedrag, het veranderen van rigide denkpatronen, het ombuigen van negatief gedrag en aanleren van sociale en probleemoplossende vaardigheden. De training is bedoeld voor personen die slechts een gebrekkig inzicht hebben in de achterliggende dynamiek of in het hanteren van adequate oplossingsstrategieën.

De Gedragstraining werkt vanuit een welzijns- en herstelgerichte benadering van plegers van misdrijven waarbij een alternatief geboden wordt voor de gevangenisstraf, de geldboete en de autonome werkstraf. Het bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van criminele feiten waarbij het misdrijf vermoedelijk een signaal is van een achterliggende problematiek. Het biedt de mogelijkheid om aan een toekomstperspectief en aan een (re)integratie te werken binnen de samenleving.

Cliënten kunnen enkel terecht na doorverwijzing vanuit het Justitiehuis, nl. de bemiddeling in strafzaken en de probatie (uitstel of opschorting).