Crisisbegeleiding aan gezinnen

De versterking van de crisisjeugdhulp is een van de belangrijkste pijlers van het Crisis- en investeringsplan Jeugdhulp van de Vlaamse Regering.  

Met deze versterking bieden de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) een extra aanbod: crisisbegeleiding en crisisopvang voor gezinnen.

Wat is zo’n crisisbegeleiding aan gezinnen precies?

  • Een crisisbegeleiding voor gezinnen kan na uitgebreide vraagverheldering ingezet worden door het crisismeldpunt wanneer ouders/opvoeders in een gezin zich in een relationele of psychosociale crisissituatie bevinden, wat een onveilige omgeving creëert voor de minderjarigen.
  • Er is nood aan kortdurende en intensieve hulpverlening om samen de crisis te de-escaleren.
  • De begeleiding wordt uitsluitend gestart indien het gezin instemt om met de crisissituatie aan de slag te gaan.
  • Soms is het nodig om tijdelijke opvang te voorzien voor (een deel van) het gezin, zodat er ruimte ontstaat om te werken aan de crisissituatie. Er is steeds een begeleiding gekoppeld aan opvang.

Wat kan je verwachten?

De crisisbegeleiding is een kortdurende en intensieve begeleiding van 28 dagen gericht op het herstellen van veiligheid en rust voor de minderjarigen. Gedurende vier weken worden 2 tot 4 gesprekken per week gepland, voornamelijk in de thuiscontext. Het gezin, de crisisbegeleider en eventuele betrokken hulpverlening formuleren  doelstellingen voor de begeleiding om de crisissituatie in het gezin op te lossen.

Op het einde van de begeleiding volgt een afrondingsgesprek en wordt een verslag gemaakt voor het gezin. Als dat nodig is, worden contacten gelegd met vervolghulpverlening. Het begeleidingstraject verloopt steeds in nauwe samenwerking met de reeds betrokken hulpverlening. Een crisisbegeleiding voor gezinnen kan gecombineerd worden met een andere vorm van (crisis)hulpverlening, als dat nodig is.

Hoe kan je aanmelden?

Wanneer een crisissituatie zich voordoet in een gezin, kan je terecht bij het crisismeldpunt in jouw provincie.

  • Crisisteam-18 Antwerpen: 03 609 57 57
  • Crisismeldpunt Brussel: 02 209 16 36
  • Crisismeldpunt Limburg: 089 70 03 70
  • Crisisteam Oost-Vlaanderen: 09 265 04 90
  • Crisismeldpunt Vlaams-Brabant: 078 050 038
  • Crisismeldpunt West-Vlaanderen: 050 33 77 40