Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, kinesisten, klinisch psychologen, enz.) stelde de werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) de tekst “Het ouderlijk gezag binnen de gezondheidszorg”.

Ook voor artsen, kinesisten, tandartsen, enz. is het soms moeilijk om uit de strijd van niet-samenlevende ouders te blijven, omdat zij de druk ervaren om kant te kiezen. De wet kan een houvast voor hen betekenen.

De tekst “Het ouderlijk gezag binnen de gezondheidszorg” legt uit wat het Burgerlijk Wetboek zegt over het ouderlijk gezag en wat dit betekent bij een scheiding. Daarnaast wordt er ingezoomd op specifieke wetgeving zoals het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige én de Wet Patiëntenrechten in de gezondheidszorg om duiding te geven over wie instemming moet geven en wanneer voor de jeugdhulp of voor hulp via een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Contact

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Neem gerust contact met ons op:

Lily De Clercq, stafmedewerker hoogconflictueuze scheidingen en VLOCO
Visserij 153, 9000 Gent
T 09 265 89 20 (secretariaat)
lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be