Onderwijs

Voor professionelen uit het onderwijs (basis- en secundair onderwijs, lerarenopleiding, CLB’s) bracht de werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) de bundel “Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat” uit.

De papa van Thomas is alleen naar school gekomen om zijn zoon in te schrijven. Hij vertelt dat hij gescheiden is en dat er co-ouderschap is. Is de inschrijving geldig of moet de school ook de mama van Thomas contacteren?

Voor het oudercontact van Kaat komen steeds haar mama en haar oma langs vaderskant. De laatste keer liep het gesprek niet zo goed en wil mama niet meer dat oma aanwezig is. Moet de school hier rekening mee houden? In het verleden mocht oma er toch ook bij zijn?

Scholen signaleren dat zij soms in een erg moeilijke positie worden geplaatst door ouders in een scheiding. Het inschrijvingsmoment kan een cruciaal moment zijn om dit te voorkomen. Hoe? Door reeds bij de eerste contacten met ouders de visie van de school op kinderen van niet-samenlevende ouders duidelijk te communiceren:

  • de school is een plaats waar elk kind zich in alle rust en vertrouwen moet ontwikkelen,
  • elk kind is een kind van beide ouders, wat de gezinscontext ook is en
  • een kind kan nooit aangesproken worden op zaken waar ouders verantwoordelijk voor zijn.

Daarnaast biedt ook de wet houvast aan de school om bovenstaande principes toe te passen én neutraal te blijven. De bundel legt uit wat de wet zegt over het ouderlijk gezag bij een scheiding, wie het kind kan afhalen op school, wie recht heeft op informatie over het kind, hoe het zit met de betaling van facturen, enz.

Je vindt in de bundel ook ondersteunende instrumenten voor scholen, zoals:

  • een voorbeeld van een inschrijvingsformulier om te overlopen met de inschrijvende ouder en
  • een standaardbrief en het inlichtingenformulier voor de niet-inschrijvende ouder.

De tips en info in deze brochure zijn niet enkel van toepassing bij hoogconflictueuze scheidingen, maar evengoed bruikbaar bij niet-samenlevende ouders in het algemeen.

Bestellen of downloaden?
Je kan de brochure “Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school: zo doe je dat”

Publicatiedatum: herdruk 2016
Aantal pagina’s: 20
Auteur: werkgroep preventie Hoogconflictueuze Scheiding (HCS) Oost-Vlaanderen