Informatie rond versnelde toewijs en CAW

Om in aanmerking te komen voor een woning via een sociale woonmaatschappij, moet je eerst inschrijven via het centraal inschrijvingsregister (CIR).

Een versnelde toewijs geeft je voorrang op de wachtlijst voor sociale huisvesting maar is uitsluitend mogelijk als:

  • Je dakloos bent
  • Of verblijft in een opvangcentrum
  • Of tijdelijk onderdak hebt bij je netwerk
  • Of dreigt uit huis gezet te worden

Belangrijk is dat een versnelde toewijs altijd gekoppeld is aan begeleidingsvoorwaarden. Dit betekent dat je akkoord moet gaan met woonbegeleiding op verschillende levensgebieden.

CAW Oost-Vlaanderen beschikt over een 60-tal versnelde toewijzen bij verschillende woonmaatschappijen in Oost-Vlaanderen.

De plaatsen versnelde toewijs zijn gereserveerd voor personen die al in begeleiding zijn bij CAW Oost-Vlaanderen. De plaatsen zijn beperkt en noodzakelijkerwijs zijn er selectiecriteria.

Als je begeleiding krijgt van CAW Oost-Vlaanderen of momenteel wordt opgevangen door CAW Oost-Vlaanderen, kan je een mogelijke aanvraag bespreken met jouw hulpverlener.

Ben je op dit moment dakloos of heb je dringende behoefte aan onderdak? Neem contact op met 0800 13 500. Samen bekijken we wat er mogelijk is.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.