Invulformulier kandidaat-toeleiders

Niet elke organisatie kan de taak van toeleider voor de nachtopvang van Gent op zich nemen. Een cruciaal aspect in de taak van toeleiders is het professionele hulpverleningstraject rond dakloosheid dat ze aangaan met cliƫnten in de nachtopvang.

Wil jouw organisatie graag toeleider worden? Vul dit invulformulier in. De Werkgroep Nachtopvang beoordeelt jouw kandidatuur op zijn overlegmomenten en neemt contact op met jouw organisatie.