Straffe cijfers

Een CAW legt bloot wat verborgen is.
Dat doen ook deze cijfers.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Een CAW is er voor iedereen. Een jaarverslag ook. Daarom ook een snel cijferoverzicht voor de ongeduldigen onder ons. Een achttal in het oog springende getallen. Die tonen wat de samenleving zou missen mochten we er niet zijn.

Een CAW legt bloot wat verborgen is. Dat doen ook deze cijfers. Daarom dat we ze u voorstellen. Omdat transparantie voor ons belangrijk is. Bekijk zeker ook eens het volledige cijferverslag.

Een CAW kijkt naar altijd naar het hele plaatje, lees dus zeker ook de verhalen achter de cijfers. Zonder duiding blijft een nul immers maar een nul, bijvoorbeeld.

Eerste contact met het CAW-onthaal verloopt veel meer digitaal

We kregen bijna 8000 hulpvragen in 2020. Maar cliënten namen op een andere manier contact met ons: vaker telefonisch, via chat of mail.

38% van de cliënten nam de eerste keer contact op via telefoon (t.o.v. 23% in 2019) en 14% van de cliënten nam de eerste keer contact op via chat (t.o.v. 7% in 2019).

Chat als gespreksvorm bij hulpverlening neemt toe

40% van alle jongeren nam in 2020 contact op via chat. Het aantal chatgesprekken in het algemeen (voor alle cliënten) verdubbelde t.o.v. 2019 net als het aantal telefoongesprekken.

Basiswerk: bad- bed en broodnodig

In de dagopvang zien we dagelijks 30 tot 40 dakloze personen. 19 CAW-collega’s uit verschillende teams en 14 vrijwilligers springen mee in dit verhaal.

De winteropvang, die normaal van november tot maart loopt, wordt verlengd tot eind april. 9 collega’s springen bij om deze taak volbracht te krijgen, 13 vrijwilligers blijven paraat staan. Tijdens de coronaperiode vangen we 25 dakloze mensen op, die eerder nog niet in de nachtopvang verbleven. In totaal maken 85 personen gebruik van de nachtopvang tussen november en april. 45 keer werd iemand opgevangen in de noodkamer van het KOC omdat de nachtopvang volzet was.

OverKop

De collega’s van OverKop blijven van maart tot juni 7/7 bereikbaar voor hun jongeren. In 2020 leren we er 463 nieuwe jongeren kennen. Gemiddeld bereiken we 12 jongeren per dag.

Outreach

Het outreachteam bereikt 55 nieuwe personen in 2020 (49 mannen, 6 vrouwen). 80% van hen is tussen de 31 en 60 jaar. 85% van hen heeft de Belgische nationaliteit.

Toenemend gebruik van de hulplijn 1712

In 2020 werd 2148 keer contact genomen met hulplijn 1712 in onze regio. Dit is een toename van 45% t.o.v. 2019 (1475 contactnames).

De oproepen gingen over 3069 ‘gemelde personen’ en dus (mogelijke) slachtoffers van geweld, misbruik en kindermishandeling.

Gratis 0800-nummer blijft succes

CAW Oost-Brabant beantwoord 4120 oproepen naar het gratis nummer 0800 13 500.

In maart werd ook een gratis 0800-nummer gelanceerd voor gedetineerden. We kregen 2144 oproepen van cliënten in Leuven Centraal of Leuven Hulp sinds de opstart.