Jeugdzorg Middenkust - Breedsporige contextbegeleiding

Deze vorm van begeleiding richt zich tot gezinnen (met kinderen tussen 0 en 25 jaar) in opvoedingsnood. Dit betekent dat er ernstige opvoedingsproblemen worden ervaren en het samenleven tussen ouders en kinderen moeizaam verloopt. Daarnaast kunnen er moeilijkheden op andere domeinen zijn (huisvesting, partnerrelatie, financieel, interactie met de omgeving, …), die de ontwikkeling van de kinderen in de weg staan. De balans tussen krachten en lasten is ernstig verstoord. Er is intensieve hulp nodig om uit de impasse te geraken.

Er zijn minstens wekelijkse huisbezoeken/face-to-face contacten met het gezin en de ruimere context. Betrachting is te werken rond de zorgen/verontrusting en het verlangen van de verschillende gezinsleden met de focus op het versterken van eigen veerkracht. Het netwerk van de cliënt wordt hierbij actief betrokken. Deze begeleidingsvorm heeft een aanklampend karakter en houdt tevens het spiegelen van de maatschappelijke verwachtingen in.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Hoe gezinnen aanmelden?

  • Nieuwe cliënten zonder aanmelder vanuit de brede instap kunnen zich richten tot het onthaal welzijn.
  • Cliënten die al eens in begeleiding geweest zijn bij onze dienst (niet langer dan 1jr geleden), kunnen zich rechtstreeks tot onze dienst wenden.
  • Partners van de brede instap en partners vanuit de rechtstreeks toegankelijke probleemgebonden hulp kunnen rechtstreeks aanmelden bij de dienst. Dit kan telefonisch of per mail. Hierbij bekijken we samen waar de verontrusting ligt en wat de mogelijkheden zijn van ondersteuning. We kijken hierbij ruim, niet enkel naar ons eigen aanbod maar evenzeer naar de mogelijkheden van het ruime netwerk. Wanneer we inschatten dat contextbegeleiding het gepaste aanbod is voor de cliënt, wordt aan de aanmelder gevraagd om een aanmeldingsformulier in te vullen.