Jeugdzorg Middenkust - Positieve Heroriëntering

Positieve heroriëntering is kortdurende mobiele begeleiding die bestaat uit een traject van maximaal 4 maanden die aangeboden wordt aan gezinnen met kinderen tussen de 0 en de 25 jaar waar er sprake is van een verontrustende opvoedingssituatie. Het gaat veelal om acute verontrustende situaties waarbij communicatie en relaties onder spanning staan en gezinsleden elkaar dreigen te verliezen. Via de methodiek van positieve heroriëntering leggen we de focus op verbinding, Erkennen van eigen aandeel en opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid in het verbeteren van de gezinssituatie.  Er wordt met alle gezinsleden aan de slag gegaan om opnieuw beweging te krijgen en de situatie te deblokkeren.

Deze hulpverlening is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Verloop van het traject

  • Coachingstraject

Elke aanmelding start met een coachingstraject, dit kan meerdere gesprekken omvatten telefonisch of face-to-face. Deze gesprekken kunnen doorgaan met de aanmelder alleen, of met de aanmelder en het gezin/andere betrokkenen… Tijdens dit traject wordt samen gezocht hoe de aanmelder, het gezin en eventuele andere betrokkenen terug samen verder kunnen.

  • Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject positieve heroriëntering bestaat uit gesprekken met alle leden van het gezin. De aanmelder blijft betrokken. In een warme confrontatie gaan we in zowel individuele als groepsgesprekken snel naar de kern van de verontrusting.

Iedereen die betrokken is bij de situatie, draagt bij tot de oplossing. We vragen elke betrokkene naar het eigen aandeel te zoeken en te kijken naar wat zij zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren.

Positieve heroriëntering zet in op communicatie en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken.

Hoe gezinnen aanmelden?

Gezinnen kunnen aangemeld worden door partners uit de brede instap die meestappen in het traject. Er kan telefonisch aangemeld worden op vaste momenten:

  • maandagmiddag: 13.30 – 16 u.
  • woensdagvoormiddag: 9 – 12.30 u.
  • donderdagmiddag: 13.30 – 16 u.

Indien deze momenten voor aanmelders niet passen, kan dit uitzonderlijk aangepast worden.

Voor deze module hanteren we geen wachtlijst en we houden geen plaatsen vrij. Wanneer een aanmelder belt voor een aanmelding, wordt na de coaching de opstartmogelijkheden bekeken.