Bemiddelaar Familiezaken Aalst

Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners. Binnen het CAW Oost-Vlaanderen zetten we in op een divers personeelsbestand om zo onze hulp- en dienstverlening breder in te zetten en een groter doelpubliek te bereiken.

Concreet samengevat: 

 • Vervangingscontract (min. 3 maanden)
 • 19u
 • Aalst Dender Zuid 
 • Focus op kortdurende psychosociale begeleidingen

Hierin kan jij het verschil maken!

Wij zoeken een collega ter versterking van ons provinciaal team van erkend bemiddelaars in familiezaken dat ingebed is binnen het team persoonlijk en relationeel welzijnswerk (PRW) in het werkingsgebied Aalst/Dender-Zuid

Als bemiddelaar familiezaken ben je verantwoordelijk voor:

 • ouders en ex-partners informeren over mogelijke procedures en oplossingswegen bij het uit elkaar gaan zodat ze een weloverwogen keuze voor een traject kunnen maken;
 • opstarten en voltooien van bemiddelingstrajecten (ouderschaps- of scheidingsbemiddeling) met het oog op een overeenkomst in het belang van het kind
  • opstellen en formaliseren van overeenkomsten van goederen/ouderschap in het kader van een scheidingsbemiddeling
  • bereiken of herzien van een overeenkomst over ouderschap in het kader van een ouderschapsbemiddeling
 • waar nodig zorgen voor een externe doorverwijzing naar de meest geschikte organisatie/partner
 • consult aan andere teams binnen CAW Oost-Vlaanderen die met (hoog)conflictueuze scheidingssituaties in aanraking komen

 

Wie ben jij?

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (bachelor of HBO5) in een menswetenschappelijke richting
 • Je hebt een erkenning ‘bemiddelaar in familiezaken’ of minstens een opleiding tot ‘bemiddelaar in familiezaken’ voltooid. Ervaring als bemiddelaar is een pluspunt.
 • Je hebt voeling met het algemeen welzijnsrecht en haar prioritaire kwetsbare doelgroep.
 • Je hebt een degelijke kennis van het familierecht (procedures, ouderlijk gezag, verblijfs- en kostenregeling kinderen, persoonlijk onderhoudsgeld,…) en kan deze op een laagdrempelige manier vertalen in de bemiddeling zodat mensen weloverwogen keuzes kunnen maken.
 • Je kan een juridisch kader ombuigen naar een welzijnskader. Je kan relationele conflicten hanteren en onderscheiden van inhoudelijke conflicten.
 • Hulpverlenende vaardigheden: je bent vertrouwd met meerzijdige partijdigheid, integraal werken én contextueel werken

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een deeltijdse job (19u/w) in het kader van een vervanging waarbij je onmiddellijk van start kan gaan en werkt voor de regio Aalst-Dender-Zuid.
 • Verloning volgens barema B1c uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk,een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief voor jou en je gezin.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balans te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

 

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, samen met de teamverantwoordelijke en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Na dit gesprek krijg je binnen de twee weken feedback of je kandidatuur al dan niet wordt weerhouden en je kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de hr medewerker Liesbeth Vanhaverbeke
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 265 89 20
vacatures@cawoostvlaanderen.be