Psychosociaal begeleider gedragstrainingen voor plegers

Zuid-West-Vlaanderen
Reageren voor 30.06.2024
Bepaalde duur, Deeltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

“Be kind. Always. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about”

Dat is de essentie van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Iedereen moet ooit wel eens een tegenslag overwinnen. Voor deze mensen wil het CAW er zijn met een team van gedreven medewerkers. Wij proberen iedere dag onze missie waar te maken: “mensen sterker maken”.

Ben jij een positief ingestelde en geëngageerde hulpverlener? Ben jij een sterkmaker? Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijks wat jij zoekt!

DE FUNCTIE

Wij zijn op zoek naar een psychosociaal begeleider voor ons aanbod Gedragstrainingen. Het betreft een deeltijds (26,75u/week) contract van bepaalde duur ter vervanging van ziekte.

WHAT’S IN A NAME

De Gedragstrainingen richten zich tot meerderjarige misdrijfplegers, die de feiten (deels) hebben bekend. Er wordt in groep stilgestaan bij de oorzaken en de gevolgen van het delinquent gedrag, het veranderen van rigide denkpatronen, het ombuigen van negatief gedrag en aanleren van sociale en probleemoplossende vaardigheden. De training is bedoeld voor personen die slechts een gebrekkig inzicht hebben in de achterliggende dynamiek of in het hanteren van adequate oplossingsstrategieën.

De Gedragstraining werkt vanuit een welzijns- en herstelgerichte benadering van plegers van misdrijven waarbij een alternatief geboden wordt voor de gevangenisstraf, de geldboete en de autonome werkstraf. Het bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces voor plegers van criminele feiten waarbij het misdrijf vermoedelijk een signaal is van een achterliggende problematiek. Het biedt de mogelijkheid om aan een toekomstperspectief en aan een (re)integratie te werken binnen de samenleving.

WAT HOUDT HET WERK IN?

 • Samen met een team van medewerkers gedragstraining, werk je een kwaliteitsvol aanbod uit rond de thema’s intra familiaal geweld, agressie, drugs, alcohol en sociale vaardigheden.
 • Je staat in voor het geven van vormingen aan mensen die naar aanleiding van strafbare feiten in aanraking zijn gekomen met justitie. De vorming wordt opgelegd als voorwaarde vanuit justitie.
  • Het aanbod bestaat uit 4 soorten thematische vormingen: sociale vaardigheden, agressie, agressie in het kader van intra familiaal geweld en middelengebruik.
  • Een gedragstraining is een gestandaardiseerd vormingspakket van 20 uur in groep en 3 individuele gesprekken. De vorming rond intra familiaal geweld bestaat uit 18 uur in groep en 5 individuele gesprekken.
  • De vormingen verlopen volgens een vast inhoudelijk draaiboek, methodieken die gebruikt worden kunnen variëren.
  • De groep bestaat uit 10 deelnemers en 2 trainers (psychosociaal begeleiders).
  • Een vorming is gericht op het bijbrengen van inzicht in het eigen gedrag, kennisoverdracht en het inoefenen van gedragsalternatieven.
 • Je houdt individuele kennismakings- en evaluatiegesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van justitiabelen.
 • Je onderhoudt contacten met de verschillende justitiële actoren.
 • Je onderhoudt contacten met het brede hulp- en zorgverleningslandschap.

WAT VRAGEN WIJ?

 • Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.
 • Je kan zorgzaam confronterend optreden wanneer aangewezen.
 • Je hebt ervaring in het werken met en leiden van groepen.
 • Je kan omgaan met weerstand of niet gemotiveerde deelnemers.
 • Je hebt probleemoplossende vaardigheden.
 • Planning en administratie zijn voor jou essentiële zaken in jouw job.
 • Kennis van het RNR-model en Good Lives Model en/of de bereidheid om zich hierin te verdiepen is een meerwaarde.
 • Je hebt een bachelor in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen binnen West-Vlaanderen.
 • Je uitvalsbasis is Kortrijk, maar het is mogelijk dat je – afhankelijk van de vraag tot gedragstraining – overal in de provincie West-Vlaanderen een aanbod gedragstraining aanbiedt.
 • Je werkt minstens 1 avond per week tot 20u30.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

 • Een unieke, gevarieerde, uitdagende job.
 • De kans om mee te werken in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke relevantie.
 • Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen.
 • Flexibel uurrooster met occasioneel avondwerk.
 • Tijdelijk contract (26,75u/week) voor vervanging van ziekte.
 • Verloning op bachelorniveau (barema B1-B3 stad Kortrijk/openbare besturen).
 • Je bent juridisch gezien medewerker van Stad Kortrijk maar wordt gedetacheerd naar CAW Zuid-West-Vlaanderen.
 • Tewerkstelling in Kortrijk.

SOLLICITATIEPROCEDURE

Ben jij de sociaal werker die we zoeken?

Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@cawzuidwestvlaanderen.be. Voor meer info kan je terecht bij Bieke Foulon: 0497/590315.

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. 

 

Download: 20240502_Psychosociaal begeleider gedragstraingen voor plegers