Stage: Psychosociaal hulpverlener jongeren en jongvolwassen

Kortrijk
Stage

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

CAW MAAKT STERKER! 

Ben je geïnteresseerd in jongeren? Maak je gemakkelijk contact met jongeren? Kan je je gemakkelijk inleven in het gedrag van jongeren? Ga je graag op pad om dingen samen te doen?  Sta je sterk in je schoenen? Ben je creatief? Kan je zelfstandig werken, maar met toch wat ondersteuning van een warm team? Ben je flexibel en kan je omgaan met weinig structuur?

Dan ben jij de ideale persoon om deze stage te volgen.

In het team gezin en jeugd zetten we enerzijds in op het laagdrempelig bereikbaar stellen van onze hulpverlening door het outreachende en vindplaatsgericht werken. Dit gaat onder andere over voorzieningen, jeugdwerk, scholen,…. Anderzijds gaan we aan de slag met complexe problematieken met de focus op verontrusting, IFG en wonen. Vanuit een vertrouwensband zijn we de compagnon de route, die de jongere gidst naar het juiste pad. We vertrekken vanuit de vraag van de cliënt en gaan doelgericht aan de slag in individuele begeleidingen. Een kerntaak binnen het CAW is het verkennen van de grondrechten en deze waarborgen.

Opdrachten:

  • Leren kennen van de werking en het team
  • Inhoudelijke input geven tijdens teamoverleg, casusoverleg
  • Meewerken aan projecten. Eigen initiatief en creativiteit wordt hierin hard gewaardeerd.
  • Individuele begeleidingen opnemen. We streven er naar dat een stagiair dossiers of delen uit een dossier op zich neemt.
  • Actief deelnemen aan teamvergaderingen, intervisies, (inter)sectorale vergaderingen, …., registreert, verslagen maakt, communiceert met partners, verbeteracties opzet, …

Doelgroep:

Enerzijds zetten we in op bekendmaking en laagdrempeligheid van ons aanbod naar jongeren (12-25). Anderzijds gaan we aan de slag met jongeren tussen 12-25 jaar in complexe situaties. Dit zijn situaties waarin problemen zich stellen op verschillende levensdomeinen en die stapsgewijs aangepakt worden.

Interesse?

Vul het formulier in via deze link.