Stagevacature PSB Onthaal – Detentie – Westhoek

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 15.05.2024
Stage

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus detentie: trajectbegeleiding tav gedetineerde en diens direct sociale omgeving + organisatie ondersteuner – regio Ieper

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.
Als trajectbegeleider JWW begeleid je gedetineerden en hun naastbestaanden tijdens de detentie. De trajectbegeleider begeleidt de gedetineerde op psychosociaal vlak. De trajectbegeleider houdt mee overzicht over het hulp- en dienstverleningstraject van de gedetineerde en ondersteunt deze in zijn reclasseringstraject.
Dit alles met het oog op het bevorderen van de welzijnskansen en de sociale re-integratie van gedetineerden.
Vanuit JWW bieden we ondersteuning aan de direct sociale omgeving van de gedetineerde. We faciliteren en organiseren mee het kind – ouder bezoek met de gedetineerde.
Als Organisatie ondersteuner bewaak je mee dat het hulp – en dienstverleningsaanbod binnen de detentiecontext is afgestemd. Daarnaast detecteer je bepaalde noden qua zinvolle dagbesteding en verken je de mogelijkheid tot ad hoc projecten.

Opdrachten als PSB binnen detentiecontext

 • Je biedt info, advies, praktische dienstverlening, ondersteuning en directe hulpverlening aan de gedetineerden.
 • Je leidt toe naar het aanbod binnen de gevangenis.
 • Binnen de begeleiding werk je rond persoonlijke en sociale vaardigheden die de kwaliteit van leven tijdens en na detentie verbeteren: efficiënt communiceren, zich empathisch opstellen,…
 • Je werkt rond en met het netwerk van de gedetineerde en ondersteunt hem bij het (her)opnemen van verschillende sociale rollen tijdens detentie.
 • Je pakt sociaal-administratieve, materiële en/of juridische problemen aan die ontstaan ten gevolge van het strafrechtelijk gebeuren of die hierdoor zichtbaar worden.
 • Je brengt de gevolgen en de betekenis van de gepleegde feiten voor alle betrokken partijen (gedetineerde en zijn omgeving, slachtoffer en zijn omgeving, de brede samenleving) in beeld zodat de gedetineerde dit op een constructieve manier een plaats kan geven in het eigen leven en toekomstproject.
 • Je biedt hulp bij sociaal-administratieve zaken in functie van de reclassering (zoals inschrijvingen, formulieren en brieven).
 • Je ondersteunt en bereidt samen met de gedetineerde de dialoog tussen de gedetineerde en justitie-actoren (de PSD en strafuitvoeringsrechtbank) voor.
 • Je biedt ondersteuning aan de direct sociale omgeving van de gedetineerde en verkent hun psychosociale noden en behoeften nav de detentie.
 • Je ondersteunt en faciliteert het ouder – kind bezoek voor de gedetineerde.
 • Je neemt een ondersteunende rol op in het mee organiseren en coördineren van het hulp- en dienstverleningsaanbod binnen de detentiecontext, dit in tandem met de beleidscoördinator.

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat

 • Luc verblijft reeds 3 maanden in detentie. Het is zijn eerste keer. Hij weet niet zo goed hoe duiding te geven aan zijn context. Daarnaast zit zijn vriendin ook met heel wat vragen rond zijn detentie en hoe het bezoek van hun kindje van 5 jaar kan georganiseerd worden.
 • Binnen de gevangenis wensen ze dmv een project in te zetten op gezond beweging. Als organisatie ondersteuner neem je hierin de lead om dit vorm te geven met de aanwezig partners hulp – en dienstverlening binnen de muren van de gevangenis.
 • Anna heeft het moeilijk nu haar partner in detentie zit. Ze heeft hier wat schaamte rond en dreigt zich te isoleren van haar sociaal netwerk. Ze klopt aan in het CAW om deze detentie een plaats te kunnen geven.

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
 • Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
 • Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
 • Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
 • Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

Stel je kandidaat

Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB Detentie_WH