Stagevacature PSB Onthaal – RIT

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 15.05.2024
Stage

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Onthaal: vraagverheldering en rechtendetectie – regio Roeselare/Izegem/Tielt

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag.
Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.
Onthaal is naast begeleiding en preventie, één van de drie kernopdrachten van een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Onthaal is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en is voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag toegankelijk.

De Psychosociaal begeleider Team Onthaal doet in eerste instantie aan vraagverheldering d.w.z. dat er samen met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgewogen voor het ‘oplossen’ van een bepaald probleem. Deze vraagverheldering kan een doel op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp (zoals informeren, adviseren, sociaal administratieve hulp, verwijzen en toeleiden) en/of een instap zijn naar verdere begeleiding binnen het CAW.
Binnen een onthaaltraject focus je je op vraagverheldering, directe hulp en toeleiding of verwijzing indien nodig.

Opdrachten als PSB Onthaal

 • Je zet in op cliëntgericht onthaal, zowel face to face, als telefonisch, via mail, via chat.
 • Je doet aan vraagverheldering en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken.
 • Je staat in voor het verlenen van eerste opvang aan cliënten die in een materiële, sociale of psychosociale noodsituatie verkeren.
 • Je verzorgt het eerste instapgesprek met de cliënt. Zo nodig verwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen of personen, bij hen bemiddelen, met hen samenwerken, rekening houdend met zorg op maat.
 • Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat. Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.
 • Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door tegenslag.
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, en ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden.
  Indien aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel.
 • Je fungeert als rechtstreeks aanspreekpersoon voor het netwerk in functie van doorverwijzing.

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat

 • Louise heeft het moeilijk met de opvoeding van haar 3 kinderen. Ze weet niet goed waar ze aan toe is en hoe ze nog tijd kan nemen voor zichzelf. Ze zit met heel wat vragen rond en weet niet goed waarvoor ze bij welke dienst kan aankloppen.
 • Mark is recentelijk gescheiden. Hij klopt aan in het CAW om zich te krijgen waar hij recht op heeft nu hij een verhoogde tegemoetkoming heeft.
 • Dora is al 5 jaar op pensioen. Nu de kleinkinderen allemaal naar school gaan heeft ze plots veel vrije tijd. Ze weet zich hier weinig raad mee. Daarnaast maakt ze zich ook zorgen rond de woon hygiëne van haar jongste zoon. Ze klopt aan bij het CAW voor wat raad en advies.

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
 • Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
 • Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
 • Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
 • Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

Stel je kandidaat

 • Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB Onthaal_RIT