Stagevacature PSB Outreach – RIT

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 15.05.2024
Stage

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Outreach – regio Roeselare/Izegem/Tielt

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag.
Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.

Als psychosociaal begeleider binnen team Outreach ga je aan de slag met kwetsbare doelgroepen die ‘geen actieve vraag’ stellen of (geen) positief contact meer hebben met de hulpverlening. Je gaat actief en niet afwachtend aan de slag in de leefomgeving van mensen (huis, park, straat, opvang,….) Je gaat aanklampend
te werk en zoekt mee naar de hulpvraag vanuit een vertrouwensrelatie. Je creëert de brug met eigen netwerk van cliënt en met het professioneel netwerk. Je vertrekt vanuit een positieve benadering. De focus ligt op wat wel nog lukt en je kijkt naar de krachten.

Team Outreach heeft specifieke opdrachten zoals: housing first, jongerenbegeleiding, mobiele hulpverlening
en preventie van uithuiszetting met telkens een outreachende aanpak.

Opdrachten als PSB binnen team Outreach

 • Je gaat integraal en intensief aan de slag gaat met cliënten. Je werkt met de cliënt waar hij/ zij je nodig heeft (in de context, aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in de inloop, in het opvangcentrum…).
 • Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt.
 • Je doet aan vraagverheldering en analyseert de situatie en de hulpvragen/ noden van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’, op vraag én op maat.
 • Je aanpak is outreachend, proactief en aanklampend. Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.
 • Je biedt sociaal administratieve hulp aan.
 • Je geeft vorm aan een mobiel en naadloos onthaaltraject/begeleiding bij kwetsbare hulpvragers. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken. Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door tegenslag.
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt en ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden. Indien aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel. Je gaat actief op zoek naar expertise binnen CAW of andere partners/netwerken die ondersteuning kunnen bieden in de concrete cliëntsituatie.

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat

 • Sara verblijft in de leefgroep van een voorziening bijzondere jeugdzorg. In tandem met de begeleiding van de voorziening, volg je haar op. Sara wil alleen gaan wonen, eenmaal ze 18 jaar is. Haar moeder is enkele jaren geleden, overleden en m Het haar vader heeft hij geen contact meer. Verder heeft ze een goede band met zijn oma. Sara heeft een licht mentale beperking en depressieve klachten. Zowel de voorziening, als oma vrezen dat het alleen wonen moeilijk zal worden. Sara is daarentegen overtuigd, dat ze dit wel zal kunnen.
 • Thomas is een 45-jarige man. Hij heeft in het verleden heel wat contacten gehad met verschillende hulpverleningsinstanties. Meermaals waren er agressie-incidenten ten aanzien van materiaal bij de verschillende hulpverleningsinstanties. Nadien heeft Thomas spijt van zijn gedrag en doet hij moeite om dit terug recht te zetten
  (betalen van de kosten, helpen bij herstel). Ondanks alle ondersteuningspogingen, is Thomas zijn geloof in hulpverlening kwijt. Hij wenst niet meer ‘mee te draaien’ in de maatschappij en woont in een tent aan de rand van de stad, in een bosrijk gebied samen met zijn hond. Hij voelt zich goed in de natuur. Vanuit de omgeving zijn er echter heel wat bezorgdheden over zijn leefsituatie. Hij bedelt bij de buurtbewoners voor eten, alsook zit de hond regelmatig in de vuilniszakken. Wegens het niet nakomen van een aantal afspraken, is hij geschorst van het leefloon.
 • De sociale huisvestingsmaatschappij vraagt om een preventieve woonbegeleiding op te starten bij Lieve. Het is haar laatste kans. De huisvestingsmaatschappij geeft aan welke knelpunten dienen weggewerkt te worden. Op relatief korte termijn willen ze positieve evoluties/resultaten te zien. Dit zijn de knelpunten die de huisvestingsmaatschappij aangeeft.

 

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
 • Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
 • Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
 • Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
 • Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

 

Stel je kandidaat

 • Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun
leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB Outreach_RIT