Stagevacature PSB Wonen Schuldhulp – RIT

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 15.05.2024
Stage

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Wonen en schuldhulpverlening – regio Roeselare / Izegem / Tielt.

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag.
Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.

Als psychosociaal begeleider wonen en schuldhulpverlening ga je integraal aan de slag met hulpvragers met een woonproblematiek en met dak- en thuislozen. Dit doe je met oog voor alle levensdomeinen op vraag, op maat en op ritme van de cliënt. Je werkt met de cliënt waar hij/zij je nodig heeft (in de context, aan
huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in het opvangcentrum…)

Je werkt dus steeds in de leefomgeving van de cliënt met als doel een ontwikkelingsproces op vlak van woonvaardigheden op gang te brengen zodat de persoon erin slaagt een woonst te verwerven en/of te behouden met het doel thuisloosheid te voorkomen.

Binnen de financiële hulpverlening gaan we in dialoog met de cliënt, staan we stil bij de benodigde vaardigheden en hoe we deze competenties kunnen versterken. In geval van schulden gaan we tussen cliënt en schuldenaar bemiddelen en de afbetalingen naast de cliënt mee opvolgen. De cliënt blijft de zelfbeschikking over zijn financiën behouden.
Als erkende dienst schuldbemiddeling moeten we een kwaliteitsvolle schuldbemiddeling garanderen. We bieden kennis en inzicht op de diverse technische, administratieve en juridische aspecten rond schuldbemiddeling.
De focus ligt op een kracht- en doelgerichte zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen waarbij we bij voorkeur naast de cliënt staan, waar mogelijk achter hem staan en indien noodzakelijk voor hem gaan staan zonder de regie over te nemen.
Je loopt als stagiair mee naast een individuele woonbegeleider. Op die manier volg je verschillende hulpverleningsprocessen. Binnen de voorziene opvang dienen cliënten naast, maar ook met elkaar te kunnen leven vooral daar waar men gemeenschappelijke ruimtes moet delen. Dit beoogt dat er ook aandacht nodig is voor het groepsgebeuren. Binnen de stage leer je je ook binnen deze groep te bewegen en loop je van tijd tot tijd mee met de groepswerker.
Essentiële componenten in dit alles is de integrale aanpak met aandacht voor alle levensdomeinen, de
opbouw van een vertrouwensrelatie, een aanklampende begeleidingshouding, samenwerking met andere diensten (casemanagment) en het versterken van het sociaal netwerk.
Om op verplaatsing te kunnen gaan dien je vanaf een derdejaars stage te beschikken over een rijbewijs.

Opdrachten als PSB focus team dak – en thuisloosheid residentieel

 • Je verleent opvang aan hulpvragers die in een materiële, sociale en/of psychosociale noodsituatie verkeren.
 • Je doet aan vraagverheldering, verkent basisrechten en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt.
 • Je denkt met je cliënt na over de toekomst, maakt een begeleidingsplan op en volgt samen met je cliënt de onderling gemaakte afspraken op. Je zorgt voor systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met je cliënt.
 • Je adviseert je cliënt over de sociale hulpmogelijkheden en/of verwijst naar bevoegde organisaties (een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken,…).
 • Je zorgt voor emotionele ondersteuning en een warme aanmelding bij geschikte hulp.
 • Je zoekt samen met je cliënt naar een geschikte en duurzame woonsituatie.
 • Je werkt verbindend en contextueel.
 • Je bent aanwezig tussen de cliënten in functie van actief luisteren en aanspreekbaar zijn voor de individuele noden van de cliënt (presentie).
 • Je stimuleert en ziet toe op het naleven van de interne afspraken in een residentiële setting.
 • Je kan gemakkelijk schakelen tussen het stellen van grenzen, het bieden van een luisterend oor, het hanteren van conflicten en het creëren van de juiste positieve sfeer.

 

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat

 • Marie verblijft sinds een maand in het opvangcentrum met haar twee kinderen. Ze is het ouderlijke huis op jonge leeftijd ontvlucht omwille van het geweld in het gezin. Ze kwam er als 18 jarige in een jongerenopvang en leerde er de partner van haar huidige kinderen kennen. Toen ze voor een tweede keer zwanger bleek heeft de partner haar buitengezet. Ze is terug bij haar moeder gaan wonen. Echter ook hier verliep de relatie niet vlot met heel wat psychisch geweld tot gevolg. In een vlucht vooruit heeft ze bij een vriendin ingetrokken maar bevond zich na korte tijd terug op straat. Via het crisisnetwerk kon ze uiteindelijk bij ons
  terecht. Door het inwonen bij derden beschikt ze over geen inkomen meer. Ze heeft vermoedelijk ook wel wat schulden, maar heeft hier zelf nog weinig zicht op. De kinderen kwamen zo in een heel andere regio terecht en dienden her-ingeschreven in een nieuwe school. Marie heeft zich al ingeschreven in de sociale
  huisvesting en hoopt een nieuwe start te kunnen maken.
 • Rob heeft een lange gevangenisstraf achter de rug. Hij kon enkel in vrijheid worden gesteld indien hij een opvang of huisvesting had. Op die manier kon hij onder elektronisch toezicht bij ons terecht. Aanleiding van de gevangenisstraf zijn een resem feiten die voortvloeien uit een onderliggende problematiek van
  alcoholgebruik. Rob is gelijktijdig ook gestart in een tewerkstellingstraject conform zijn voorwaarden. Hij
  hoopt van hieruit nieuwe huisvesting te vinden.

 

Ons aanbod

 • We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
 • Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
 • Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
 • Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
 • Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

 

Stel je kandidaat

 • Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB Team Wonen en Schuldhulp RIT