Hulpverlener Crisisteam

Boom Mechelen Lier
Deeltijds, Tijdelijk

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

CAW Boom Mechelen Lier versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en belendende sectoren en ondersteunen welzijns bevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier zoekt ter vervanging van een langdurig afwezige collega, een deeltijdse (80%) crisishulpverlener die snel kan opstarten.

Over de functie

De werking van het Crisisteam wordt opgesplitst in drie modules; crisismeldpunt, crisisinterventie en crisisopvang.

Het crisismeldpunt is de ingangspoort van de crisishulpverlening en zo ook van het Crisisteam.

3 activiteiten staan hier centraal nl. aanmelding, taxatie en triage.

Op werkdagen tussen 9u en 17u neemt één teamlid (in beurtrol) deze functie waar. Als hulpverlener die de permanentie op zich neemt, dien je de aangemelde crisissituaties te taxeren en vervolgens beslis je wie ermee aan de slag gaat.

Bij crisisinterventie (crisishulpverlening bij psychosociale noodsituaties) gaat het crisisteam gedurende maximum een 6tal weken aan de slag met de crisis, met als doel; de crisis als hefboom naar verandering of beweging, de crisis onder controle krijgen, veiligheid installeren, …

Enkele thema’s zijn: “escalerende relatieconflicten”, dikwijls gepaard gaande met geweld, “slachtofferschap” in de acute fase, “suïcidegedachten”…

Er wordt sterk ingezet op mobiliteit. Er wordt waar mogelijk bij de mensen aan huis gegaan en er wordt snel, krachtig en intensief hulp geboden. Dikwijls wordt de omgeving (partner, kinderen, ouders, andere hulpbronnen) betrokken.

De crisishulpverlening kan ook gepaard gaan met (kortdurende) crisisopvang. Ook de residentiële begeleidingstaken rond de crisisopvang maken deel uit van je takenpakket.

Over jou

Je kan zelfstandig werken, kan prioriteiten stellen en bezit een sterke tolerantie voor de diversiteit, onvoorspelbaarheid en tempowisselingen in het werk.

Je bent actiegericht, besluitvaardig en stressbestendig. Je kan emancipatorisch te werk gaan en beschikt over voldoende veer- en draagkracht om met confronterende situaties om te gaan.

Bovendien ben je in staat een snelle inschatting te maken die als basis kan dienen voor een begeleiding of verwijzing.

Om de continuïteit en de kwaliteit van de crisishulp te garanderen verwachten wij dat je voldoende teamgeest aan de dag kan leggen en in staat bent om intensief en open samen te spelen met collega’s. De meeste casussen worden omwille van complexiteit, heftigheid of veiligheid door 2 hulpverleners, in duo, begeleid.

Ervaring in crisishulpverlening is een troef.

Omdat we inzetten op mobiel en outreachend werken, verwachten we van onze medewerkers dat ze zich over heel ons werkingsgebied kunnen verplaatsen en dus beschikken over een rijbewijs. Indien je ook over een eigen wagen beschikt, vormt dit een troef voor jouw sollicitatie.

Wij zorgen voor jou

  • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien
  • We bieden je een deeltijds 80% vervangingscontract aan
  • Een marktconforme verloning volgens barema B1c PC 319.01 met extralegale voordelen zoals een groepsverzekering
  • Tussenkomst in vervoersonkosten, zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen
  • Een smartphone en laptop voor werkgebruik
  • Glijdende werktijden om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen en een gunstige verlofregeling

Interesse?

Herken jij jezelf in deze vacature? Overtuig ons dan door je motivatie en CV door te sturen naar personeelsdienst@cawboommechelenlier.be.