Diensthoofd Personeels- en Loonadministratie

Gent
Onbepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Oost-Vlaanderen.

Wie is het CAW?

Het CAW Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie met als missie om het welzijn van ieder persoon te versterken. Dit doen we op een laagdrempelige manier, met oog voor elke welzijnsvraag en in nauwe samenwerking met lokale partners.

De collega’s payroll, talent en ontwikkeling, niet-betaalde medewerkers en preventie vormen samen het team HR. Het team HR maakt deel uit van de Ondersteunende Diensten en wordt geleid door onze Directeur HR.

We zijn op zoek naar een diensthoofd personeels- en loonadministratie om ons team te versterken.

Hierin kan jij het verschil maken!

Als diensthoofd sta je enerzijds in voor het aansturen van je team en heb je anders een inhoudelijke verantwoordelijkheid:

 • Je leidt en coacht het team payroll in de dagelijkse uitvoering van hun functie en tijdens veranderingsprocessen.
  • Je vertaalt strategie, prioriteiten en interne processen naar doelstellingen en duidelijke opdrachten voor je team.
  • Je hebt te allen tijde oog voor de kwaliteit van de dienstverlening en stuurt bij waar nodig.
  • Je handelt bij het aansturen van je team in de geest van de HR visie en strategie van de organisatie.
  • Je streeft naar continue verbetering en motiveert je team om oplossingsgericht te denken en constructief mee te werken aan optimalisatie.
  • Je hebt oog voor het welzijn van je medewerkers en stimuleert hun persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Je adviseert op vlak van loon- en personeelsadministratie en bouwt het domein loon- en arbeidsvoorwaarden verder uit:
  • Je volgt de evoluties, overheidsbeslissingen, marktwijzigingen e.d. hierin op en informeert de nodige personen in de organisatie hieromtrent.
  • Je bent het aanspreekpunt voor verschillende partijen in de organisatie (leidinggevenden, directie, …) in complexe dossiers die specifieke expertise vragen. Je durft hierin beslissingen te nemen.
  • Je denkt actief mee na over het HR beleid op vlak van payroll- & personeelsadministratie door enerzijds suggesties inzake inhoud of ter verbetering te doen en anderzijds voorbereidende taken op te nemen (bv. beleidsnota’s, CAO’s, analyses, aanleveren cijfers/informatie, comp & ben, …).
  • Je vertaalt afspraken en wetgeving inzake HR naar infofiches
  • Je neemt deel aan verschillende overlegorganen waar het HR beleid in de organisatie mee vorm krijgt (bv. HR kernteam, ondernemingsraad, …).
 • Je bent goed met cijfers, analyses en kan deze ook op de juiste manier inzetten:
  • Je behoudt het helikopterzicht over de personeelsmiddelen (bv. convenanten; projecten; …), houdt de stand van zaken op gestructureerde wijze bij en koppelt hierover terug aan alle betrokkenen op eenduidige wijze. Je denkt/werkt mee over en aan tools om deze info met een aantal KPI’s consulteerbaar te maken en initieert optimalisaties hieromtrent.
  • Je analyseert de HR kerncijfers en staat in voor de nodige rapportage, zowel intern als extern.
  • Je werkt mee aan de voorbereiding van de personeelsbegroting.  
 • Ad hoc kan je een trekkersrol nemen in projecten (bv. personeelsinformatiesysteem, aanbesteding sociaal secretariaat, sociale verkiezingen, …).

Wie ben jij?

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma en beschikt over een grondige kennis van payroll en arbeidswetgeving. Als je deze niet hebt, ben je bereid je hier verder in te verdiepen.
 • Je hebt kennis van diverse tools en programma’s of bent bereid om deze aan te leren
 • Je hebt reeds ervaring in het aansturen van een team en weet je medewerkers te motiveren en inspireren.
 • Je bent analytisch sterk en kan vanuit je analyse aansturen op de juiste resultaten en processen verbeteren.
 • Je houdt van vooruitgang en uitdaging en gaat hier actief mee aan de slag. Je vlotte communicatiestijl helpt je om je doelen te verwezenlijken.
 • Je beschikt over organisatietalent en bent klantvriendelijk.

Dit mag jij van ons verwachten!

 • Een voltijdse job contract onbepaalde duur waarbij je werkt vanuit Gent.
 • Verloning volgens barema B1a bis/L1 uit het Paritair Comité 319.01. Je relevante en aantoonbare anciënniteit telt mee voor de berekening van je loon.
 • Je kan rekenen op een gevarieerd loonpakket met o.a. maaltijd- en ecocheques, vergoeding woon-werk, een smartphone, een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief voor jou en je gezin.
 • Bij CAW Oost-Vlaanderen staan engagement, duidelijkheid, verantwoordelijkheid, een lerende mindset, impact en innovatie centraal. Vanuit deze principes gaan we samen aan de slag.
 • We investeren in je persoonlijke ontwikkeling via een uitgebreid introductie- en coachingstraject.
 • Daarnaast bieden we je de kans om je eigen work-life balance te bewaken via een systeem van glijdende uren, telewerk en bijkomende vakantiedagen.

Solliciteer nu!

Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.  Alle sollicitanten krijgen op korte termijn respons. De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Alle kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. Eventueel wordt kort telefonisch contact opgenomen om nog een aantal zaken te verhelderen.
 • Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een interview met de HR directeur en een HR medewerker. Tijdens dit gesprek zoomen we in op je ervaring en motivatie en wordt dieper ingegaan op de inhoud van de functie. Ook praktische zaken rond onder meer loon worden afgetoetst.
 • Indien je weerhouden wordt na dit interview, volgt een assessment center bij onze externe partner.
 • In geval van een positief assessment volgt een laatste interview waarna beslist wordt of je al dan niet wordt weerhouden en kan starten bij CAW Oost-Vlaanderen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hanne Lootens via vacatures@cawoostvlaanderen.be.