Hulpverlener Bezoekruimte en Ouderschapsbegeleiding

Boom Mechelen Lier
Bepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

CAW Boom Mechelen Lier vzw versterkt de mogelijkheden van mensen die in hun welzijn bedreigd zijn. Zo kunnen zij hun rechten realiseren en zich opnieuw verbinden met zichzelf, hun omgeving en de samenleving. Hierbij vertrekt CAW Boom Mechelen Lier vanuit de eigenheid en de krachten van de cliënt zelf en stimuleert en motiveert het zijn zelfredzaamheid. Naast het bieden van deskundige hulp informeren en sensibiliseren we het publiek en instanties rond welzijnsbedreigende situaties. We werken samen met andere actoren in het welzijnswerk en ondersteunen welzijnsbevorderende initiatieven. De vragen, belangen en krachten van cliënten staan in alles wat we doen centraal.

CAW Boom Mechelen Lier op zoek naar een enthousiaste voltijdse hulpverlener voor ouderschapsbegeleiding en de bezoekruimte. Dit is een voltijds contract met een bepaalde duur tot 31 december 2024 met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur in 2025.

Over de job

De Bezoekruimte is er voor herstel van persoonlijk contact na een contactbreuk ten gevolge van een  complexe (echt)scheiding van kind(eren) en hun ouders, grootouders.

De tussenkomst van de bezoekruimte is tijdelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat, na het doorlopen van het traject bij de bezoekruimte, er een omgangsregeling tussen ouder en kind(eren) kan verder gezet worden zonder onze tussenkomst.

De hulpverlening in de bezoekruimte bestaat uit ouder-kind bezoeken begeleiden, individuele en gezamenlijke oudergesprekken en groepsbijeenkomsten begeleiden voor kinderen. De bezoeken worden op zaterdag georganiseerd.

Ouderschapsbegeleiding wordt ingezet bij ouders die zich  in een hoog conflictueuze scheiding bevinden. We bieden hierbij individuele begeleidingen alsook een gezamenlijk traject.  Het gezamenlijk traject  bestaat uit 10 sessies waarbij de focus ligt op welbevinden van het kind.

We zetten methodieken in tijdens de sessies om ouders inzicht te geven in eigen gedrag en wat dit betekent/ teweegbrengt  bij hun kind(eren). Bijkomend zal er ook psycho-educatie worden aangereikt  door middel van de 7 pijlers van solo- ouderschap, geweldloze communicatie, traumatheorie, 3 breinen, Window of tolerence en triple P.

Over jou

 • CAW Boom Mechelen Lier zoekt een enthousiaste hulpverlener met voldoende maturiteit die inzicht heeft in het verhaal en de positie van ouders en andere betrokken partijen. Aanvullend hierbij is de kennis van bovenstaande methodieken en deze kunnen toepassen in het werken met ouders.
 • Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbare groepen.
 • Je bent iemand die kansen zoekt en ziet om cliënten in hun ouderrol te versterken tijdens een kwetsbaar moment.
 • Je werkt vanuit een open leerhouding en communicatie samen met collega’s en derden.
 • Het behouden van meerzijdige partijdigheid in complexe situaties is jouw sterkte.
 • Je beheerst de communicatietools om in gesprek te gaan met ouders en kinderen.
 • Je kan bemiddelen in conflicten en laat éénieder in zijn eigenwaarde.
 • Doorzettingsvermogen en relativeringsvermogen zijn jou niet vreemd.
 • Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen ervoor dat je vlot kan inspelen op nieuwe en onverwachte situaties.
 • Je bent nauwgezet in registratie en administratie van je individuele dossiers.
 • Je bent bereid om twee avonden in de week te werken en om de 14 dagen een ganse zaterdag (=bezoekzaterdag voor ouder en kind).
 • Dit betekent dat je op andere momenten en een dag in de week vrij bent.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor of HBO5) in menswetenschappen of gelijk door ervaring, die met hart en ziel gelooft in de visie en werking van het CAW.

We zorgen voor jou

 • Een boeiende en uitdagende job
 • We bieden je ondersteuning via coaching en intervisie
 • Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien
 • We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur met kans tot onbepaalde duur in 2025
 • Een marktconforme verloning volgens barema B1c PC 319.01 met extralegale voordelen zoals een groepsverzekering.
 • Tussenkomst in woon-werkverkeer
 • Een smartphone en laptop voor werkgebruik
 • een gunstige verlofregeling

Interesse?

Herken jij jezelf in deze vacature? Overtuig ons dan door je motivatie en CV door te sturen naar; personeelsdienst@cawboommechelenlier.be.

Extra Informatie Vacature

Twijfel niet als je niet alle vakjes kan afvinken!

Voor meer info over de functie kan je terecht bij de clusterverantwoordelijken Natalie Van Paesschen (bezoekruimte) Natalie.VanPaesschen@cawboommechelenlier.be en Jana Benneke (ouderschapsbegeleiding) Jana.benneke@cawboommechelenlier.be