Hulpverlener Team Onthaal en gezinscoach 1G1P Aanzet

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 29.06.2024
Onbepaalde duur, Voltijds

VACATURE  

Hulpverlener team Algemeen Onthaal + gezinscoach 1Gezin1Plan Aanzet – regio Ieper/Poperinge/Diksmuide/Veurne – 1VTE (38U) – onbepaalde duur 

Onthaal is naast begeleiding en preventie, één van de drie kernopdrachten van een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Onthaal is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en is voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag toegankelijk.

De Psychosociaal begeleider Team Onthaal doet in eerste instantie aan vraagverheldering d.w.z. dat er samen met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgewogen voor het ‘oplossen’ van een bepaald probleem. Deze vraagverheldering kan een doel op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp (zoals informeren, adviseren, sociaal administratieve hulp, verwijzen en toeleiden) en/of een instap zijn naar verdere begeleiding binnen het CAW.

Binnen een onthaaltraject focus je je op vraagverheldering, directe hulp en toeleiding of verwijzing indien nodig.

Als outreachend gezinscoach ga je integraal aan de slag gaat met cliënten en hun context. Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’.

Je staat in voor de psychosociale begeleiding op eerste lijn van kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsvragen.

Je werkt met maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Je gaat flexibel, aanklampend en proactief aan de slag in hun leefwereld (in de context, aan huis, bij diensten, …). Je werkt nauw samen in het intersectoraal netwerk 1gezin1plan.

 

Jouw opdrachten

Psychosociaal begeleider Team Onthaal 

 • Je zet in op cliëntgericht onthaal, zowel face to face, als telefonisch, via mail, via chat.
 • Je doet aan vraagverheldering en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken.
 • Je staat in voor het verlenen van eerste opvang aan cliënten die in een materiële, sociale of psychosociale noodsituatie verkeren.
 • Je verzorgt het eerste instapgesprek met de cliënt. Zo nodig verwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen of personen, bij hen bemiddelen, met hen samenwerken, rekening houdend met zorg op maat.
 • Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat. Je gaat aan huis, je gaat mee op stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.
 • Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door tegenslag.
 • Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, en ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden. Indien aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel.
 • Je fungeert als rechtstreeks aanspreekpersoon voor het netwerk in functie van doorverwijzing.

 

Psychosociaal begeleider Outreachend gezinscoach 1G1P 

 • Je begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met persoonlijke, relationele en gezinsproblemen conform de visie en werkingsprincipes van het CAW.
 • Je werkt een hulpverleningsvoorstel en een begeleidingsplan uit op basis van de noden van de cliënt/het cliëntsysteem. Je zorgt voor een systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met het cliëntsysteem.
 • Uitbouwen van een begeleidingsrelatie met het gezin en werken aan wederzijdse openheid om samenwerking mogelijk te maken.
 • Je biedt ondersteuning aan het gezin en het netwerk om de correcte stappen te ondernemen om waar aangewezen professionele ondersteuning te bekomen.
 • Je voorziet de nodige toeleiding en warme overdracht naar vervolghulpverlening. Dit zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Jouw profiel 

 • Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag en in het bijzonder voor kwetsbare cliënten. Je gaat proactief en outreachend aan de slag.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je wil je inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, in het bijzonder voor kinderen en jongeren en hun context.
 • Je beschikt over bagage in het begeleiden van mensen met psychische en persoonlijke problemen en/of gezins- en relationele problematieken.
 • Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken.
 • Je beschikt over rijbewijs B en een wagen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof. Je werkt vanuit de regio Ieper/Diksmuide/Poperinge/Veurne
 • Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen.
 • Arbeidsovereenkomst: 1VTE – 38U
 • Contract onbepaalde duur, te spreiden over 5 dagen – avondwerk minimaal 1x per week tot 19u.

 

Solliciteren

 • kan tot we een geschikte kandidaat gevonden hebben met  motivatiebrief en cv aan vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.
 • De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectie op basis van cv en brief. Weerhouden kandidaten ontvangen per mail een schriftelijke opdracht.
 • Indien je weerhouden bent op basis van de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop via celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be of op 0492 22 54 14.

 

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be

Download: Hulpverlener Onthaal Westhoek + 1G1P - onbepaalde duur