Vrijwilliger Justitieel Welzijnswerk

Mechelen
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Over ons

Justitieel Welzijnswerk (JWW) biedt hulpverlening in de gevangenis en erbuiten. Dat kunnen enkele gesprekken zijn of een begeleiding.  Alle gedetineerden en hun familie en omgeving kunnen beroep doen op JWW. JWW is een aanbod van CAW Boom Mechelen Lier.

Help ons helpen!

Als vrijwilliger bij JWW bied jij een grote meerwaarde. Je helpt mee de vereenzaming in de gevangenis tegen te gaan. Door jouw inzet, zorg je er mee voor dat gedetineerden opnieuw aansluiting vinden met de maatschappij.

Wat bieden we jou?

 • een basisvorming over de gevangenis, deontologie, afstand-nabijheid en empowerment.
 • intervisie
 • ondersteuning en opvolging door de vrijwilligerscoördinator;
 • een plekje in een geëngageerd team en dynamische organisatie, waarbij je aan alle interne activiteiten kan deelnemen;
 • een reële onkostenvergoeding en verzekering
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan interne vormingen

Wie wordt vrijwilliger bij JWW?

 • Een CAW-vrijwilliger is sociaal vaardig, flexibel, geëngageerd, tolerant en communicatief. Hij/zij heeft tijd en goesting om als vrijwilliger aan de slag te gaan en is niet bang van elektronische administratie. De CAW-vrijwilliger zet zich belangeloos in voor zijn/haar medemens.
 • Vrijwilligers bij het CAW zijn gebonden door het beroepsgeheim.
 • Je moet als vrijwilliger geen specifieke vooropleiding gevolgd hebben.
 • Een vrijwilliger bij JWW wil zich inzetten voor kwetsbare mensen in onze maatschappij. Je bent ruimdenkend, kan vooroordelen aan de kant schuiven en kan grenzen stellen.
 • We verwachten dat je je kan engageren voor minstens één jaar en dat je minstens één keer om de twee weken kan vrijmaken. Je zal in de gevangenis aan de slag gaan.

Wat zijn je taken als vrijwilliger bij JWW?

Je kan je als vrijwilliger bij JWW op twee manieren inzetten. We zoeken vrijwilligers die:

 • nieuwe gedetineerden warm onthalen. Je geeft hen uitleg over het aanbod van JWW en van andere hulp- en dienstverlening in de gevangenis. Zo verlaag je de drempel naar de hulpverlening en verhoog je de kans op een vlotte re-integratie in de samenleving.

EN/OF

 • op sociaal bezoek gaan bij gedetineerden om met hen in dialoog te gaan over een gemeenschappelijk onderwerp. Het doel is om de gedachten van de gedetineerden te verzetten en om de eenzaamheid, die ze in de gevangenis kunnen ervaren, tegen te gaan.

Via deze weg blijven ze verbonden met de maatschappij. Centraal staat de sociale interactie en een luisterend oor bieden. Je leest bijvoorbeeld allebei hetzelfde boek en gaat hierover tijdens het sociaal bezoek in gesprek

Geïnteresseerd of vragen?

We organiseren een infosessie op 22/05/2024 van 16.30u tot ongeveer 18u in het CAW in Mechelen (Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen).

Wil je graag deelnemen? Neem contact op met Kurt op kurt.blomme@cawboommechelenlier.be of 0499 55 88 19.