Vrijwilliger veilige bezoekruimte

Zuid-West-Vlaanderen
Vrijwilliger

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 

“Be kind. Always. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about”

Dat is de essentie van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Iedereen moet ooit wel eens een tegenslag overwinnen. Voor deze mensen wil het CAW er zijn met een team van gedreven medewerkers. Wij proberen iedere dag onze missie waar te maken: “mensen sterker maken”.

SITUERING

Wij zoeken een vrijwilliger voor onze bezoekruimte binnen CAW Zuid-West-Vlaanderen.

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) hebben een specifiek hulpverleningsaanbod voor contact- en relatieherstel tussen ouders en kinderen. Scheiding zorgt voor een breuk tussen partners, maar niet tussen ouders en kinderen. Partnerschap kan stopgezet worden, ouderschap niet. Om het recht op contact tussen ouders en kinderen zoveel mogelijk te garanderen, willen de CAW’s hun werking verbreden.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het immers cruciaal dat zij contact kunnen blijven hebben met hun ouders. Om het aanbod te verruimen, willen de CAW’s werken met vrijwilligers. Professionele en vrijwillige medewerkers bouwen samen aan veilige, kindvriendelijke ontmoetingsplekken voor (groot-)ouders, opvoedingsverantwoordelijken en (klein-)kinderen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Je komt terecht binnen team met de nodige zorg en ondersteuning. Je wordt ondersteund door de vrijwilligerscoördinator die een jarenlange expertise heeft binnen de werking van de bezoekruimte. Er wordt de nodige tijd voorzien om te groeien in de vrijwilligersrol.

Opdrachten die aan bod komen:

 • Het begeleiden van bezoeken/contacten tussen ouders en kinderen, in gevallen waar het niet mogelijk is dat een zelfstandige omgangsregeling plaatsvindt tussen de ouder en diens kind(eren). Dit kan ook praktisch van aard zijn.
 • Toezicht houden op contacten en gesprekken tussen ouders en kinderen.
 • Probleemsituaties herkennen (vb. middelengebruik, psychische problemen, vreemd gedrag tussen ouders en kind, …) en indien benoemen naar de betrokken ouder toe. Deze situaties signaleren aan de coördinator.
 • Cliënten aanspreken op het niet nakomen van gemaakte afspraken.
 • Rapportage van de bezoeken aan de coördinator.
 • Eventueel deelnemen aan overleg tussen ouders en coördinatoren en mogelijk andere betrokken instanties. Dit kunnen ook andere personen zijn die voor het kind belangrijk zijn, zoals grootouders, broers, zussen, plusouders enz.

WAT VRAGEN WIJ ?

We zoeken een vrijwilliger met volgende basisvaardigheden -en eigenschappen:

 • Voldoende motivatie
 • Flexibiliteit
 • Afspraken naleven
 • Betrouwbaarheid
 • Inlevingsvermogen
 • Respectvol
 • Vriendelijk
 • Assertief
 • Geduldig
 • Open geest
 • Stressbestendig zijn

Voor het begeleiden van bezoeken/contacten zijn volgende specifieke competenties vereist:

 • Bereidheid om vormingen te volgen
 • Omgaan met en bespreekbaar maken van conflicten/ontgoocheling/frustraties /gevoelige thema’s
 • Eigen grenzen kennen en kunnen bewaken:
 • beperken tot opdracht en ‘ neen’ kunnen zeggen
 • nieuwe vragen bespreken met/signaleren aan coördinator
 • privacy beschermen: eigen telefoon en adres niet doorgeven
 • kunnen omgaan met begeleidend advies en feedback
 • Kunnen samenwerken met anderen
 • Kunnen omgaan met jongeren en kinderen
 • Signaleren van de probleemsituaties die men ervaart of ziet
 • Respect hebben voor de filosofische, politieke en religieuze overtuiging van de cliënten
 • Mening van de cliënt respecteren
 • Beroepsgeheim respecteren

INTERESSE?

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken? Contacteer Tom Claerbout via tom.claerbout@cawzuidwestvlaanderen.be of via 0497 97 75 49

ADRES van de bezoekruimte

Voorstraat 53 8500 Kortrijk

 

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil vrijwilligers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.  

 

 

Download: Vacature vrijwilliger veilige bezoekruimte