aanmelden bij WINGG-crisishulp

Nieuwe aanmeldingen voor een psychische crisissituatie waarbij WINGG crisishulp gevraagd wordt (crisisopname op de kinder- en jeugdpsychiatrie en interventies mobiele team)  kunnen we het vlotst opvolgen op werkdagen tussen 9 u. en 17 u.

Na 19.30 u. en in het weekend zijn geen WINGG aanmeldingen mogelijk. Dit omdat er dan geen interventies van het Mobiele team mogelijk is, alsook geen mogelijkheid tot onmiddelijke opname op de kinder- en jeugdpsychiatrie.