CAW en Kruispunten: partners in welzijn

In 2011 sloegen het CAW, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) de handen ineen om hun cliënten op een laagdrempelige manier toegang te geven tot psychosociale hulpverlening. Dat was het ontstaan van de Kruispunten, een plek waar mensen kunnen binnenstappen met hun psychische hulpvragen. Tijdens de openingsuren kan je binnenwandelen zonder afspraak.

Toegankelijke en betaalbare psychische zorg voor elke burger

Een Kruispunt fungeert als toegankelijk onthaalpunt voor burgers die op zoek zijn naar hulp bij psychische problemen. Tijdens een kortdurend traject worden mensen geholpen of wordt er gezocht naar de meest gepaste verwijzing wanneer langdurige of gespecialiseerde zorg nodig is.

Sinds 2011 openden 3 Kruispunten in de Voor- en Noorderkempen en sinds vorig jaar is er ook in elke eerstelijnszone van de regio Antwerpen een Kruispunt beschikbaar. Je vindt alle locaties hier terug.

De Kruispunten willen de toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle psychosociale zorg voor cliënten te verbeteren. Daarnaast zijn ze ook en duidelijk aanspreekpunt voor doorverwijzers zoals huisartsen en kunnen ze op deze manier ook preventief werken. Ook het groepsaanbod kadert in dit preventieve luik.

Het Kruispuntteam

Een Kruispunt is intersectoraal samengesteld met partners uit GGZ, Welzijn en VAPH. De verschillende organisaties detacheren hulpverleners naar een Kruispunt. Zij voorzien daar permanentie, één op één gesprekken en thematische groepscursussen. Alle hulpverleners hanteren hierbij een brede generalistische blik.

In elk Kruispunt is expertise en brede kennis aanwezig van de sociale kaart, psychodiagnostiek, psychotherapie, vroegdetectie en -interventie en een brede basiskennis op relationeel, sociaal-administratief en psychisch vlak. Elke medewerker is ingebed in de werking van een moederorganisatie, wat de efficiëntie verhoogt bij mogelijke overdracht van cliënten. Deze bundeling van expertise maakt Kruispunten hét onthaal- en oriëntatiepunt voor wie niet goed weet waar men met zijn of haar hulpvraag terecht kan.

Aanbod

Het Kruispunt biedt:

  • Kortdurende psychosociale begeleiding
  • Laagdrempelig onthaal door screening en vraagverheldering
  • Preventieve hulpverlening
  • Groepssessies
  • Consult voor verwijzers
  • Toeleiding en warme overdracht naar de relevante voorzieningen.

Het Kruispunt heeft een belangrijke verbindingsfunctie tussen sectoren, eerstelijnszones en het GGZ-netwerk met Eerstelijnspsychologen, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele psychiatrische teams, ontmoetingshuizen, HerstelAcademie…

Meer weten? www.kruispunten.be