Het belang van een geïntegreerde aanpak

Het CAW speelt een belangrijke rol in het tot stand komen en de uitgroei van de OverKop-huizen. Dat kan Bruno Vanobbergen, Algemeen Directeur Agentschap Opgroeien, alleen maar beamen:

‘Laagdrempelig, veilig en een luisterend oor, het zijn vandaag de kernwoorden waarmee we de OverKop-huizen beschrijven. De huizen zijn er voor alle jongeren en dus ook voor die jongeren die nood hebben aan extra professionele zorg en steun. Zo omschreven, is het voor mij een evidentie dat het CAW binnen OverKop een actieve partner is. Het CAW heeft een enorme expertise in hoe jonge mensen in het leven wegwijs te maken. Jongeren kunnen er terecht met vragen over onderwijs en jeugdhulp, maar evenzeer over wonen en werk. Het CAW informeert niet alleen, maar verbindt tegelijk belangrijke plekken voor jongeren met elkaar. Het sensibiliseert en mobiliseert. Deze geïntegreerde aanpak is binnen OverKop essentieel. In bijna alle bestaande OverKop-huizen is het CAW vandaag sterk actief. Ook bij de creatie van de nieuwe OverKop-huizen zijn heel wat CAW een belangrijke trekker. De toekomst van OverKop kan hier alleen maar wel bij varen.’

Lees ook: