Aanbod Oekraïnecrisis

De Vlaamse Overheid heeft middelen vrijgemaakt om de CAW’s in staat te stellen een extra aanbod te voorzien in het kader van de Oekraïnecrisis.

CAW Oost-Brabant wordt voor één jaar versterkt met 2.5 VTE, in te zetten in het kader van psychosociale hulpverlening in samenwerking met de lokale besturen en andere relevante samenwerkingspartners in het arrondissement.

Onze opdracht is het realiseren van een aanbod van psychosociale eerstelijnshulp bij persoonlijke en psychische problemen voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun directe sociale omgeving.

Graag stellen wij u dit aanbod voor en bekijken we hoe u ons best kan bereiken.

1. Hoe ons bereiken

Voor alle hulpvragen blijft uiteraard ons gewone oproepnummer 0800 13 500 bereikbaar van 9 – 17 u elke werkdag.

Daarnaast is er een specifiek mailadres gemaakt oekraïne@cawoostbrabant.be, graag willen wij u vragen om aanmeldingen en vragen die rechtstreeks met Oekraïne te maken hebben, via dit mailadres te sturen, zo mailt u rechtstreeks met het team Oekraïne. Dit mailadres wordt dagelijks opgevolgd.

2. Het tijdelijke Oekraïneteam

3. Ons aanbod

  • Individuele laagdrempelige en proactieve psychosociale eerstelijnshulp aan personen uit de doelgroep van Oekraïense vluchtelingen en hun directe sociale omgeving (opvanggezinnen, vrijwilligers);
  • Individuele psychosociale begeleiding in het kader van slachtofferschap voor personen uit de doelgroep van Oekraïense vluchtelingen en hun directe sociale omgeving;
  • Groepsaanbod voor Oekraïense vluchtelingen;
  • Groepsaanbod voor opvanggezinnen;
  • Mind-Spring kan via ons gevraagd worden, maar is een extern betalend aanbod. Op vraag mailen wij u de modaliteiten door.

Het groepsaanbod stellen we samen in overleg met uw organisatie en op maat van de doelgroep. Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn: familie, gemis, cultuurverschillen, communicatie, aanpassing, draagkracht, stress, rust, relaxatie,…

Al onze hulpverlening kan doorgaan op onze vestigingsplaatsen of ter plaatse in een collectieve opvang of outreachend waar nodig.

Daarnaast staan wij open voor alle vragen naar ondersteuning en samenwerking op de eerste lijn, aarzel niet om ze te stellen, wij bekijken wat kan en mogelijk is binnen het ruime kader van de psychosociale hulpverlening.