Hulpverlening voor vluchtelingen uit Oekraine

CAW biedt een luisterend oor en een helpende hand. We zijn er zowel voor vluchtelingen uit Oekraine, gastgezinnen, vrijwilligers als professionele doorverwijzers. Een gesprek met algemeen directeur Bart Claes.

Bart Claes, algemeen directeur van CAW Groep: “Voor deze vluchtelingen is het eerst belangrijk dat ze zich veilig kunnen voelen en hun eerste noden naar huisvesting opgelost zijn. Pas daarna kunnen ze verder gaan met het verwerken van wat er is gebeurd. Bij een deel van de mensen verloopt die verwerking zonder extra ondersteuning. Bij anderen is die ondersteuning wel nodig. CAW is een eerstelijnsorganisatie die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met een verhoogde kwetsbaarheid.”

“Psychosociale hulp betekent het vragen waar ze behoefte aan hebben, zorgen dat ze dat ze juiste informatie en diensten vinden. Een luisterend oor bieden, zonder in te gaan op details.”

“Uit ervaring weten we dat je bij mentaal onwelzijn, stressklachten, angst of de verwerking van oorlogsgeweld er snel met psychosociale hulpverlening moet bij zijn. Dat is een belangrijke factor is om latere problemen te voorkomen. Psychosociale hulp betekent het vragen waar ze behoefte aan hebben, zorgen dat ze juiste informatie en diensten vinden. Een luisterend oor bieden, zonder in te gaan op details, geruststelling bieden.”

CAW versterkt niet alleen de psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen met persoonlijke en psychische problemen uit Oekraïne. Er speelt ook heel wat bij de Vlamingen die deze mensen opvangen. Ook daar zijn er vragen naar hoe ze met de vernieuwde situaties kunnen omgaan.

Bart Claes: “Zo spelen gastgezinnen een belangrijke rol in de opvang en het opnieuw bieden van structuur en herstel van vertrouwen, maar zitten ze vaak met heel wat vragen rond hoe ze hun gasten de weg kunnen laten vinden in onze samenleving of hoe ze hen kunnen ondersteunen om te gaan met de verwerking van traumatische herinneringen.  Ook zij worden geconfronteerd met deze psychosociale noden en problemen van vluchtelingen. Of ze ervaren zelf dat het weegt op hun mentaal welzijn.”

“Ook gastgezinnen worden geconfronteerd met de psychosociale noden en problemen van vluchtelingen.”

CAW heeft een laagdrempelig aanbod rond mentaal onwelzijn en wil mogelijke problemen vroeg detecteren en voorkomen dat ze erger worden. Het mee zoeken naar oplossingen, met aandacht voor eigen veerkracht en mogelijkheden staat daarbij centraal.  Zo is er veel aandacht voor psycho-educatie, waarin mensen zelf hun veerkracht aanboren om te werken aan problemen als depressie, trauma, angststoornissen en ze leren welke reacties normaal zijn.

Je kan hier meer lezen over ons aanbod. Voor hulpvragen kan je terecht op ons gratis nummer 0800 13 500. Elke dag tussen 9 en 17 uur staat een hulpverlener je daar te woord. Je kan ons ook mailen of chatten met CAW.