CAW huis Voorkempen en lokale besturen: samen werken aan woonbegeleiding 

De afgelopen jaren zetten we in om onze bereikbaarheid buiten de stad te vergroten en openden we drie CAW huizen in de eerstelijnszones Zora, Voorkempen en Noorderkempen. Elke CAW huis heeft een vast kader aan opdrachten en ontwikkelt daarnaast specifiek aanbod, in overleg met de lokale besturen, gericht op de lokale noden. De samenwerking rond woonbegeleiding tussen CAW huis Voorkempen en de lokale besturen is een mooi staaltje maatwerk.

Maatwerk

Een CAW huis is dé toegangspoort voor elke burger met een welzijnsvraag. Elke CAW huis neemt een aantal vaste opdrachten op: vier dagen per week is er een open onthaalmoment, er is een onthaal voor jongeren en elk CAW huis zet ook in op woonbegeleiding. Daarnaast kan een CAW huis zijn aanbod aanpassen aan de lokale noden.

Zo sloot CAW Huis Voorkempen een samenwerkingsverdrag af met een aantal gemeenten om meer te kunnen inzetten op preventieve woonbegeleiding. Via de overeenkomst tekenen gemeenten jaarlijks in op een aantal trajecten preventieve woonbegeleiding die doorCAW hulpverleners worden opgenomen. Dankzij deze samenwerking kunnen de gemeenten Malle, Zoersel, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven extra begeleiding inzetten, elk naargelang zijn noden.

Samen werken aan wonen

Patrick Buys, coördinator van CAW Huis Voorkempen vertelt: “Onze CAW hulpverleners hebben veel ervaring in woonbegeleiding en slagen er meestal snel in vertrouwen op te bouwen. Er is ook een goede, continue samenwerking met de OCMW medewerkers. We koppelen terug over de need-to- know en werken samen met de hulpverlening van het lokaal bestuur.

“De lokale besturen huren onze expertise in en bepalen mee, binnen onze kaders en methodieken.”

Onze begeleiding is intensief en aanklampend. Eén keer per week gaat onze hulpverlener op huisbezoek. In de opstartfase is dat soms meer. Een begeleiding duurt gemiddeld 6 maanden, de opstart en de afronding gebeurt steeds in samenspraak met het lokaal bestuur. Zij zitten mee aan het stuur. Zij huren onze expertise in en bepalen mee, binnen onze kaders en methodieken.”

Partrick: “De insteek van het traject is woonbegeleiding, maar vaak raakt een vraag rond wonen ook aan andere levensgebieden en daar gaan we dan ook mee aan de slag. We zullen altijd proberen om mensen meer te verbinden met de samenleving door hen bijvoorbeeld aan te haken bij een buurtwerking of hen helpen bij hun zoektocht naar een een geschikte therapeut.”

Outreachend

De Voorkempen is een grote regio. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om iedereen te bereiken. Daarom zet CAW Huis Voorkempen ook in op een outreachend onthaal. Onze hulpverleners hebben in elke gemeente twee momenten per maand een open spreekmoment. De invulling verschilt per gemeente.In sommige gemeenten wordt de agenda ingepland door mensen van het OCMW. Op andere plaatsen zijn CAW hulpverleners aanwezig bij bijvoorbeeld de sociale kruidenier. De insteek is opnieuw maatwerk, aangepast aan de lokale noden en vragen.

“We zijn flexibel en passen ons aan aan de noden en vragen van de lokale besturen.”

Patrick: ”We zijn flexibel en passen ons aan aan de noden en vragen van de lokale besturen. We bekijken bijvoorbeeld samen met buurthuizen of we iets kunnen betekenen en zoeken actief naar opportuniteiten om kwetsbare mensen te bereiken. Gemeenten die vragen hebben kunnen me altijd contacteren om samenwerkingen te bekijken.”

Contact opnemen met Patrick? Dat kan!

patrick.buys@cawantwerpen.be

Tel 0471/42.11.28

Ook de CAW huizen Zora en Noorderkempen staan open voor samenwerkingen met lokale besturen.

De contactgegevens vind je op caw.be/huis