CAW team Voogdij gaat van start

Een tekort aan voogden zorgde voor lange wachtlijsten voor jonge vreemdelingen die onbegeleid in België aankomen. De dienst Voogdij reikte naar ons uit met de vraag of het CAW kon voorzien in professionele voogden voor de opvolging van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NMBV) die aankomen in ons land.

Verbinding maken is vaak een complex gegeven, zeker met kwetsbare mensen. Onze hulpverleners zijn hierin zeer bekwaam. Die expertise werd ook gezien door de dienst Voogdij. Op de vraag of het CAW kon voorzien in professionele voogden voor de opvolging NMBV zeiden wij dan ook enthousiast ja. Vier  CAW’s in Vlaanderen voorzien tesamen in een team van 9 professionele voogden. Samen zullen ze jaarlijks meer dan 225 kinderen en jongeren opvolgen.

Wat doet het team concreet? 

De CAW voogden zijn de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige. Ze vertegenwoordigen en begeleiden de jongeren in bestuurlijke en rechterlijke procedures en ondersteunen hen met de administratie. Ze behartigen hun belangen en zorgen dat hun rechten gewaarborgd worden. Zo zorgen ze bijvoorbeeld dat de jongere opvang heeft, onderwijs kan volgen en de nodige medische en psychologische begeleiding krijgt. Onze hulpverleners zijn het eerste aanspreekpunt voor deze jongeren in een kwetsbare positie. Indien nodig kunnen ze ons achterliggend aanbod ontsluiten en hen toeleiden naar de nodige hulpverlening. 

Structureel tekort voogden

Dit nieuwe CAW project is een mooi voorbeeld van de inzet van onze expertise om een antwoord te bieden op een actueel maatschappelijk probleem. Een tekort aan voogden zorgde voor lange wachtlijsten voor jonge vreemdelingen die onbegeleid in België aankomen. Een voogd speelt een belangrijke rol in het welzijn van deze jongeren. Meer dan 80 % van deze jongeren zal uiteindelijk een plaats krijgen in onze samenleving. Daarom is het van groot belang om hen vanaf de start goed op te vangen en te begeleiden. We zijn fier dat we hieraan kunnen bijdragen als CAW. Want hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en met onze samenleving, hoe meer welzijn.