Samen met lokale besturen pakken we energie-armoede aan

De gemeente Edegem zocht samen met CAW Antwerpen naar een oplossing voor onbetaalde energiefacturen, om zo te voorkomen dat mensen worden afgesloten van gas of electriciteit.

Onbetaalde energiefacturen

CAW Antwerpen werd uitgenodigd op een gemeentelijk overleg in Edegem over onbetaalde energiefacturen. De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten omwille van onbetaalde facturen, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale AdviesCommissie van de gemeente (LAC). In die commissie zetelen mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De commissie beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Probleem is dat bijna geen enkele verbruiker komt opdagen op een LAC vergadering. De redenen waarom mensen niet komen opdagen variëren:  sommigen ontlopen de zitting bewust, anderen moeten werken, bij nog anderen gaat het om nonchalance of onwetendheid. Niet opdagen kan echter heel negatieve gevolgen hebben.

CAW Antwerpen ondersteunt outreachend

Daarom ging de gemeente Edegem een samenwerking aan met CAW Antwerpen om de mensen die uitgenodigd worden voor een LAC outreachend te bereiken. Onze hulpverleners nemen contact op met deze mensen, gaan langs om uit te leggen wat een LAC is en waarom het zo belangrijk is aanwezig te zijn op de zitting. De dag van de zitting is de hulpverlener van het CAW zelf ook aanwezig, om zo de drempel te verlagen.

Via dit initiatief bereiken we mensen die niet uit zichzelf naar de hulpverlening stappen.

De resultaten mogen er zijn! Er geraken meer mensen op de LAC zitting of ze krijgen hun dossier in orde voor deze zitting. We bekijken wel nog hoe we een groter bereik kunnen behalen door een nog meer aanklampende opvolging. Via dit initiatief bereiken we mensen die niet uit zichzelf naar de hulpverlening stappen. Dankzij de huisbezoeken en vervolgafspraken maken deze cliënten wel gebruik van de mogelijkheden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal. Er is een goede samenwerking met het lokaal bestuur, het OCMW en de ziekenfondsen. Vaak is ook schuldhulpverlening nodig voor de mensen die we op deze manier bereiken en bekijkt de gemeente of het gemeentelijk energiefonds kan ingeroepen worden als de factuur onbetaalbaar blijkt voor de cliënt.

Intussen gaven ook de gemeenten Boechout, Hove en Kontich aan interesse te hebben om op deze wijze een samenwerking aan te gaan.