Mobiele gezinsondersteuning aan kwetsbare eenoudergezinnen

De kans dat eenoudergezinnen in een situatie van armoede verkeren, is veel groter dan bij een doorsnee gezin. Verschillende onderzoeken en onze praktijkervaring tonen hoe kwetsbaar eenoudergezinnen zijn.

Hier willen we iets aan doen, door het vroegtijdig te detecteren en een preventieve aanpak. Met de steun van De Warmste week willen we laagdrempelige, integrale, kortdurende ondersteuningstrajecten aanbieden aan eenoudergezinnen in een kwetsbare situatie.

We werken outreachend: we verplaatsen ons in de leefwereld en gaan actief op zoek naar  eenoudergezinnen die de weg naar de hulpverlening (nog) niet hebben gevonden. Het project wil zich specifiek richten tot kwetsbare, kansarme eenoudergezinnen met een meer generalistische focus op alle ondersteuningsvragen van de ouder. De ondersteuning richt zich zowel op het kind als op de ouder.

Dit is de actie van CAW Zuid West-Vlaanderen voor De Warmste Week.