't Koeterke als ontmoetings- en verbindingsplek

Inloophuis 't Koeterke is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen in een kwetsbare situatie. 't Koeterke heeft een sterke werking met 11 vrijwilligers die activiteiten organiseren en mee de kledingdienst uitbaten.

Met dit project willen we deze ontmoetingsplaats versterken met een halftijdse projectmedewerker die maximaal verbinding legt met externe organisaties om zo mensen een betere sociale bescherming te bieden. Samen met de vrijwilligers maakt deze medewerker een aantrekkelijke ontmoetingsplek van 't Koeterke.

Dit is het project van CAW Zuid West-Vlaanderen voor De Warmste Week.