"Je moet zoeken en je tijd nemen, maar dat vind ik net boeiend"

Martine Van Assche (50) werkt in het Zorgteam van CAW Antwerpen. Het Zorgteam biedt basisgezondheidszorgen aan dak- en thuislozen en leidt hen toe naar de reguliere gezondheidszorg indien nodig. Martine vertelt je meer over haar boeiende job!

Wat doet het Zorgteam?

We zorgen dat mensen die dakloos zijn de nodige gezondheidszorg krijgen. Een psychiatrische problematiek, een verslaving of sociale en financiële problemen maken dat deze mensen zelf de stap niet zetten. Communicatie, procedures, vooroordelen, taal of gewoontes kunnen ook een obstakel zijn om je weg te vinden naar de juiste medische zorg. Wij helpen hen daarbij. 

Wat doe jij precies?

Ik werk deeltijds als Teamverantwoordelijke van het Zorgteam en deeltijds als verpleegkundige. Ik doe vooral consultaties en voetverzorging in het Zorgcentrum en in de Biekorf. 

Wat vind je fijn aan je werk?

De collega’s, onze locatie, de cliënten. Op medisch vlak is het zeker een uitdaging: vaak is de situatie complex, zijn er naast somatische problemen ook psychiatrische problemen of komt er verslaving bij kijken. Je moet zoeken en je tijd nemen, maar dat vind ik net boeiend. Daarnaast vind ik het ook fijn om als teamverantwoordelijke betrokken te zijn bij niet-medische aspecten van dak-en thuisloosheid in het CAW en daar een stem in te brengen vanuit onze dagdagelijkse medische praktijk.

Zijn er ook lastige kanten?

Ja, je botst veel op grenzen. De dingen gaan traag. De drempels in de reguliere zorg blijven hoog. Mensen hervallen. Je moet aanvaarden dat je vaak enkel schade-beperkende maatregelen neemt. Er zijn niet altijd oplossingen, bijvoorbeeld voor mensen zonder verblijfsdocumenten. En het is moeilijk om aangepaste woonvormen met ondersteuning te vinden in Antwerpen. 

Waar haal je voldoening uit?

Je kunt als team veel doen en betekenen. We hebben een behoorlijk praktische taak. Binnen het CAW krijgen we veel vrijheid. We kunnen veel zelf invullen en tegelijk hebben we een goed klankbord. 

Heb je een levensmotto?

Mijn levensmotto, is eigenlijk een vraag: Welke wolf voed jij?Probeer te voeden wat positief is. Je kan bewust dingen sturen. Je kan je omringen met positieve mensen bijvoorbeeld, stilstaan bij frustraties en beslissen daar iets mee doen….. Mensen ondergaan vaak, maar kunnen ook kiezen. 

Werken bij CAW Antwerpen? Zeker en vast een boeiende keuze! 

Ontdek hier onze vacatures.