Limburg

Bezoekruimte Hasselt

De bezoekruimte is er voor herstel van persoonlijk contact na contactbreuk van het minderjarige kind met ouders, grootouders, broers en zussen en andere voor het kind belangrijke personen.

Hoe werken wij?

  • De bezoekruimte is gratis.
  • De tussenkomst in de bezoekruimte is tijdelijk. Het is de bedoeling om na het traject tot een zelfstandige omgangsregeling te komen.
  • Tijdens de intakegesprekken toetsen we het engagement van de ouders af en verkennen we de betekenis van de contactbreuk. Daarnaast wordt de werking verduidelijkt en volgen een kennismakingsgesprek met het kind of de kinderen.
  • De bezoeken vinden tweewekelijks plaats gedurende 1 uur. Bij niet-schoolgaande kinderen vinden de bezoeken wekelijks plaats gedurende 1 uur.
  • De bezoeken worden begeleid door een medeweker. Naarmate het traject vordert, wordt de aanwezigheid van de begeleider afgebouwd.
  • De evolutie van de contacten wordt regelmatig met alle betrokkenen geëvalueerd.
  • Aan het einde van het traject bieden wij ouderschapsbemiddeling en -begeleiding aan opdat ouders hun onderlinge communicatie kunnen verbeteren en/of zelf een omgangsregeling kunnen uitwerken. Ook deze hulpverlening is gratis.
  • Bij gerechtelijke dossiers worden er feitelijke verslagen opgemaakt aan de rechter. In vrijwillige dossiers kan dit op vraag, mits toestemming van beide ouders.

Hoe aanmelden?

Ouders kunnen zich aanmelden op vrijwillige basis (indien beide ouders hiervoor kiezen) of na een vonnis van de rechtbank.

De twee bezoekruimten in Limburg bevinden zich in Hasselt en in Genk.

Alle aanmeldingen verlopen steeds via de bezoekruimte van Genk, Welzijnscampus 19 b0002, op het nummer 089/35.43.26 of via mail bezoekruimte@cawlimburg.be , iedere dinsdagvoormiddag van 9-12u.

Nadat beide ouders hebben aangemeld, komt het dossier op de centrale wachtlijst terecht. Wanneer er een plaats vrijkomt in één van de bezoekruimten, wordt het dossier daar opgestart. Het is niet mogelijk om de locatie te kiezen waar de contacten zullen plaatsvinden.

Intake en verdere contacten

Tijdens het intakegesprek peilen we naar jouw engagement en verkennen we de betekenis van deze contactbreuk.

Daarnaast krijg je zicht op de mogelijkheden van de bezoekruimte.de hulpverlener verduidelijkt de werking en de bezoeken worden zorgvuldig voorbereid. Ook met de kinderen wordt een kennismaking en/of gesprek georganiseerd.

Bezoeken tussen kind(eren) en bezoekouder vinden in principe om de 14 dagen plaats. We starten standaard met een bezoek dat 1 uur duurt. Het contact vind in eerste instantie plaats in aanwezigheid van één van de begeleiders van de bezoekruimte. Naarmate de contacten positief evolueren, wordt de aanwezigheid van de begeleiders afgebouwd en kunnen de bezoekmomenten worden uitgebreid. De evolutie van deze contacten wordt regelmatig met beide (groot)ouders en de kinderen geëvalueerd.

Contacteer ons

Alle aanmeldingen verlopen steeds via de bezoekruimte van Genk, Welzijnscampus 19 b0002, op het nummer 089/35.43.26 of via mail bezoekruimte@cawlimburg.be , iedere dinsdagvoormiddag van 9-12u.

 

Informatie

Rozenstraat 28
3500 Hasselt
Op kaart tonen

bezoekruimte.hasselt@cawlimburg.be

011 85 99 20

Bereikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag