Brussel

Bezoekruimte Brussel

De bezoekruimte is een plaats waar een omgangsregeling tussen (groot-)ouder en kind(eren), pleegouders, tussen broers en zussen en andere belangrijke zorgfiguren kan worden opgebouwd in een aangename en veilige setting. Wij ondersteunen alle partijen met als mogelijk einddoel dat de omgangsregeling zonder tussenkomst van de bezoekruimte kan worden verder gezet. We trachten steeds op maat van het kind te werken.

We hebben zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke dossiers. Bij het aanmelden van een dossier is het ook belangrijk dat beide partijen akkoord gaan met de begeleiding en dat er evolutief gewerkt kan worden om het einddoel na te streven.

Hoe werken wij?

We bieden professionele ondersteuning om samen met alle betrokkenen te zoeken naar een passend contact. Ouders komen bij de bezoekruimte terecht op eigen initiatief of op verwijzing van andere hulpverlening of justitie. We kiezen geen partij in het conflict.

Cliënt aanmelden?

Wil je ouders doorverwijzen naar deze vorm van begeleiding? Neem dan contact op met het onthaal van CAW Brussel, onthaal@cawbrussel.be of 02 502 66 00

Informatie

Antwerpselaan 34
1000 Brussel
Op kaart tonen

bezoekruimte@cawbrussel.be

02 486 45 05

Teamverantwoordelijke: Alain Rogiers

Bereikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag