Antwerpen,Boom Mechelen Lier,De Kempen

Crisismeldpunt minderjarigen Antwerpen

24u/24, 7 dagen op 7
op het nummer 03 609 57 57

Crisisteam -18 biedt crisishulp voor minderjarigen die woonachtig zijn in de provincie Antwerpen. Iedereen die geconfronteerd wordt met crisissituaties waar minderjarigen bij betrokken zijn, kan telefonisch aanmelden. We zijn 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar.

Wanneer er al andere hulpverleningsdiensten betrokken zijn bij de situatie (bijvoorbeeld een CLB, een thuisbegeleidingsdienst of een consulent van de Ondersteuningscentrum jeugdzorg of Sociale dienst van de jeugdrechtbank), neem dan eerst contact met hen op om te bespreken wat moeilijk loopt.

Hoe werkt het crisisteam?

Wanneer je belt, luistert het Crisisteam -18 naar het verhaal. Samen verduidelijken we de situatie en je vraag. We stellen vragen als:

  • Hoe is de crisis ontstaan?
  • Wie is erbij betrokken?
  • Hoe ervaart het gezin de situatie?
  • Heeft het gezin reeds hulpverlening (gehad)?

Het belang van de minderjarige staat altijd centraal.

Bij het eerste contact zoeken we samen met de aanmelder een oplossing voor de situatie. Het belang van de minderjarige staat daarbij altijd centraal. We zoeken altijd naar de oplossing die het minst ingrijpt in het leven van de minderjarige en het gezin. Maar soms is er nood aan dringende ondersteuning. Dan kan het Crisisteam -18 beslissen om hulp in te schakelen.

Er zijn drie verschillende hulpverleningsvormen. Deze zijn kortdurend, intensief en starten zo snel mogelijk.

1. Crisisinterventie

Tijdens de interventie blijft de minderjarige thuis wonen of verblijft hij of zij tijdelijk op een veilige plaats. Onze medewerker komt aan huis. Bij het eerste gesprek is iedereen aanwezig: de minderjarige zelf, gezinsleden én de aanmelder. Iedereen is belangrijk, vooral omdat onze medewerker maar kort in het gezin komt. Na het opstartgesprekvolgen enkele gesprekken met de verschillende gezinsleden om te luisteren naar hun verhaal. Wat loopt goed? Wat gaat fout? Wat moet veranderen? Wat heeft het gezin daar voor nodig?

Een crisisinterventie duurt drie tot vijf dagen en leidt tot de kern van het probleem. Onze medewerker helpt doelente bepalen,afspraken te maken en zoekt samen met het gezin hoe ze verder kunnen.

2. Crisisbegeleiding – Crisishulp aan Huis

Bijcrisisbegeleiding komteen begeleider vier weken lang meerdere keren per week bij het gezin aan huis. Hij praat met de jongere en zijn ouders (of andere opvoedingsverantwoordelijken), soms samen, soms apart. Dit is zeer intensief. De begeleider zoekt samen met het gezin naar een andere manier van omgaan met elkaar en de problemen. Is er na die vier weken nog hulp nodig, dan bekijkt de begeleider samen met het gezin en met de betrokken hulpverleners wie deze hulp kan bieden.

3. Crisisopvang

Omdat we altijd voor de minst ingrijpende hulp kiezen, zetten we opvang pas in als andere hulpverlening niet (meer) mogelijk is. Vandaar zullen wij altijd eerst bekijken of opvang mogelijk is binnen het netwerk van de minderjarige voordat we kijken naar opvang binnen een voorziening of pleegzorg. Een crisisverblijf duurt 7 dagen en biedt een warme verblijfsplaats. Crisisopvang is slechts een oplossing op korte termijn en wordt daarom vaakgecombineerd met andere (crisis)hulpvormen. Zo zorgen we ervoor dat de minderjarige na de crisisopvang niet zonder hulp valt.

Informatie

Cornelis Schutstraat 28
2100 Deurne
Op kaart tonen

crisisteam-18@cawantwerpen.be

03 609 57 57

Teamverantwoordelijke: Veerle Cox

Bereikbaarheid

24u/24, 7 dagen op 7
op het nummer 03 609 57 57