Centraal-West-Vlaanderen,Noord-West-Vlaanderen,Zuid-West-Vlaanderen

Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen (0 – 18j)

Professionele aanmelders die in aanraking komen met een crisissituatie bij een minderjarige (0 – 18j) en hun context én waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden, kunnen aanmelden bij het Crisismeldpunt minderjarigen (CMP). 

Voor meer informatie:

Het crisismeldpunt: 

  • verkent samen met de aanmelder het probleem 
  • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk 
  • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven) 
  • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren,   ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan

Voorbereiden op vraagverheldering

Deze lijst is geen afvinklijst. Het CMP gaat samen met jou de vraagverheldering aan. Bijkomende vragen kunnen daar steeds uit voortvloeien. Bijgevolg kunnen we vragen om opnieuw in gesprek te gaan met de cliënt en/of kunnen er meerdere telefonische contacten nodig zijn tussen aanmelder en Crisismeldpunt. 

Raadpleeg hier mogelijke vragen. 

Informatie

Enkel telefonisch bereikbaar op 050 33 77 40

050 33 77 40

Teamverantwoordelijke: Nele Welvaert

Bereikbaarheid

dag aanmeldingen crisissituaties acute nood crisisopvang (jeugdhulpvoorziening)
maandag 8.30 – 19.30 u. na 19.30 u.
dinsdag 8.30 – 19.30 u. na 19.30 u.
woensdag 8.30 – 19.30 u. na 19.30 u.
donderdag 8.30 – 19.30 u. na 19.30 u.
vrijdag 8.30 – 19.30 u. na 19.30 u.
zaterdag acute nood crisisopvang  acute nood crisisopvang
zondag  acute nood crisisopvang  acute nood crisisopvang

Het Meldpunt voorziet elke werkdag tussen 8.30 u. en 19.30 u. een sterke bezetting en bereikbaarheid. Er kan op dat moment voor elke crisissituatie (voor jongeren tussen 0 en 18j) aangemeld worden (bij voorkeur door een hulpverlener). 

Na 19.30 u. en in het weekend hanteren wij een permanentie lijn van thuis uit met een minimale dienstverlening voor acute nood aan crisisopvang (in een jeugdhulpvoorziening). Bij voorkeur meldt een betrokken hulpverlener aan. (Geen WINGG aanmeldingen mogelijk: geen interventies mobiele team of onmiddellijke opname op de kinder- en jeugdpsychiatrie).