Centraal-West-Vlaanderen,Noord-West-Vlaanderen,Zuid-West-Vlaanderen

Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen (0 – 18j)

Professionele aanmelders die in aanraking komen met een crisissituatie bij een minderjarige (0 – 18j) en hun context én waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden, kunnen aanmelden bij het Crisismeldpunt minderjarigen (CMP). 

Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden Wanneer er al andere hulpverleningsdiensten betrokken zijn bij de situatie (bijvoorbeeld een CLB, een thuisbegeleidingsdienst of een consulent van het Ondersteuningscentrum jeugdzorg of Sociale dienst van de jeugdrechtbank), dient er eerst met hen contact opgenomen te worden om te bespreken wat moeilijk loopt
Wanneer de minderjarige en/of de context niet in de mogelijkheid is om zich tot een hulp- of dienstverlener te wenden, kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met het CMP. Het CMP bekijkt samen met de cliënt de situatie en zoekt naar de meest gepaste hulp. Indien mogelijk koppelt het CMP terug naar de bestaande hulpverlening met wie ze verder in overleg gaan. Of indien er geen hulpverlening betrokken is, wordt er verwezen naar de brede instap. 

Het crisismeldpunt: 

  • verkent samen met de aanmelder het probleem 
  • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk 
  • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven) 
  • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren,   ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan

In functie van de vraagverheldering zal de meldpuntmedewerker een reeks vragen stellen. We reiken enkele mogelijke vragen aan, alsook een aantal identificatiegegevens die je op voorhand kan bundelen. Bellen zonder voorbereiding kan steeds! 

Deze lijst is geen afvinklijst. Het CMP gaat samen met jou de vraagverheldering aan. Bijkomende vragen kunnen daar steeds uit voortvloeien. Bijgevolg kunnen we vragen om opnieuw in gesprek te gaan met de cliënt en/of kunnen er meerdere telefonische contacten nodig zijn tussen aanmelder en Crisismeldpunt. 

Raadpleeg hier mogelijke vragen. 

Informatie

Enkel telefonisch bereikbaar op 050 33 77 40

050 33 77 40

Teamverantwoordelijke: Nele Welvaert

Bereikbaarheid

Het Meldpunt voorziet elke werkdag tussen 8.30 u. en 19.30 u. een sterke bezetting en bereikbaarheid. Er kan op dat moment voor elke crisissituatie (voor jongeren tussen 0 en 18j) aangemeld worden (bij voorkeur door een hulpverlener). 

Nieuwe aanmeldingen voor een psychische crisissituatie waarbij WINGG crisishulp gevraagd wordt (crisisopname op de kinder- en jeugdpsychiatrie en interventies mobiele team)  kunnen we het vlotst opvolgen op werkdagen tussen 9 u. en 17 u.

Na 19.30 u. en in het weekend hanteren wij een permanentie lijn van thuis uit met een minimale dienstverlening voor acute nood aan crisisopvang (in een jeugdhulpvoorziening). Bij voorkeur meldt een betrokken hulpverlener aan. (Geen WINGG aanmeldingen mogelijk: geen interventies mobiele team of onmiddellijke opname op de kinder- en jeugdpsychiatrie).