Centraal-West-Vlaanderen,Noord-West-Vlaanderen,Zuid-West-Vlaanderen

Crisismeldpunt minderjarigen West-Vlaanderen

Krijg je niemand aan de lijn van het crisismeldpunt minderjarigen?

Het crisismeldpunt minderjarigen krijgt dagelijks heel veel telefoons binnen. Op drukke momenten kunnen we niet alle telefoons tegelijk opnemen en behandelen. Onze capaciteit is beperkt en door de besparingen kunnen we de dienst niet versterken.

‘Alle lijnen zijn bezet’, is een boodschap die aanmelders niet willen horen. De besparingen in heel wat voorzieningen en organisaties die actief zijn in de jeugdhulp, hebben ongetwijfeld ook een effect op de hulpverlening. Mogelijk zal dit meer crisissen ontlokken daar de gepaste hulp niet tijdig genoeg kan ingezet worden. We zijn hierover samen met jou bezorgd en willen deze realiteit in kaart brengen. We vragen jou dan ook deze korte vragenlijst in te vullen. Het kost slechts enkele ogenblikken van jouw tijd en helpt ons om de omvang van  het probleem aan te kaarten.

——————————-

Professionele aanmelders die in aanraking komen met een crisissituatie bij een minderjarige en hun context én waarbij de reguliere hulpverlening en/of de leefomgeving geen voldoende antwoord kan bieden, kunnen aanmelden bij het Crisismeldpunt minderjarigen (CMP). 

Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden Wanneer er al andere hulpverleningsdiensten betrokken zijn bij de situatie (bijvoorbeeld een CLB, een thuisbegeleidingsdienst of een consulent van het Ondersteuningscentrum jeugdzorg of Sociale dienst van de jeugdrechtbank), dient er eerst met hen contact opgenomen te worden om te bespreken wat moeilijk loopt
Wanneer de minderjarige en/of de context niet in de mogelijkheid is om zich tot een hulp- of dienstverlener te wenden, kan hij of zij rechtstreeks contact opnemen met het CMP. Het CMP bekijkt samen met de cliënt de situatie en zoekt naar de meest gepaste hulp. Indien mogelijk koppelt het CMP terug naar de bestaande hulpverlening met wie ze verder in overleg gaan. Of indien er geen hulpverlening betrokken is, wordt er verwezen naar de brede instap. 

Het crisismeldpunt: 

  • verkent samen met de aanmelder het probleem 
  • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk 
  • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven) 
  • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren,   ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan

In functie van de vraagverheldering zal de meldpuntmedewerker een reeks vragen stellen. We reiken enkele mogelijke vragen aan, alsook een aantal identificatiegegevens die je op voorhand kan bundelen. Bellen zonder voorbereiding kan steeds! 

Deze lijst is geen afvinklijst. Het CMP gaat samen met jou de vraagverheldering aan. Bijkomende vragen kunnen daar steeds uit voortvloeien. Bijgevolg kunnen we vragen om opnieuw in gesprek te gaan met de cliënt en/of kunnen er meerdere telefonische contacten nodig zijn tussen aanmelder en Crisismeldpunt. 

Raadpleeg hier mogelijke vragen. 

Informatie

Enkel telefonisch bereikbaar op 050 33 77 40

050 33 77 40

Teamverantwoordelijke: Nele Welvaert

Bereikbaarheid

24u/24, 7 dagen op 7
op het nummer 050 33 77 40